Finantare pentru noi locuri de munca – lansare in martie 2016

ianuarie 20th, 2016

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a  proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:

 • pana la 15% in regiunea Bucuresti;
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.
In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

Vesti bune! S-au deschis primele apeluri in cadrul POCU 2014-2020!

noiembrie 13th, 2015

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat ca incepand cu data de 20 noiembrie 2015 se vor putea depune primele cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020.

Propunerile de proiecte pentru primul apel, destinat inregistrarii tinerilor NEETs la Serviciul Public de Ocupare (Axa prioritara 2, Obiectiv specific 2.3), se pot depune incepand cu data de 20.11.2015, de catre Ministerul Muncii/Serviciile publice de ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (ONG-uri, Universitati), obiectivul principal fiind asigurarea unei implementari eficiente a schemelor de sprijin la nivelul intregii tari. Valoarea maxima a unui proiect nu poate depasi 49.000.000 euro.

Pentru cel de-al doilea apel, destinat dezvoltarii comunitatilor marginalizate unde exista populatie Roma (Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.1), cererile de proiecte se pot depune in intervalul 25.11.2015 – 25.01.2016, de catre ONG-uri si autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru proiect.
Valoarea maxima a unui proiect este de 6.000.000 euro.

PNDR – Finantari noi pentru mediul rural!

octombrie 1st, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a lansat in data de 24 septembrie 2015 urmatoarele linii de finantare, cu depunere continua pana in data de 18 decembrie 2015:

 • Submasura 4.3.A „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – Componenta infrastructura de acces agricola.

Se vor finanta investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 1.000.000 euro.
Procent de finantare: 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora.

 • Submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Se vor finanta investitii pentru constructia/extinderea/modernizarea de drumuri, infrastructura de apa sau apa uzata, investitii pentru infrastructura educationale si sociala: infiintarea/modernizarea gradinitelor, creselor si infrastructura de tip after‐school.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 4.000.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele si asociatiile acestora, ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after‐school).

 • Submasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Se vor finanta investitii in restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural, imobil de interes local de clasa B, asezamintelor monahale, drumuri de acces pentru asezaminte monahale, modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 500.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele; ONG‐uri, Unități de cult, Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Pana la 3,2 milioane lei pentru IMM-uri si clustere din domeniul TIC

august 21st, 2015

Ministerul Fondurilor Europene anunta lansarea unui apel destinat IMM-urilor ce activeaza in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), incepand cu data de 1 octombrie 2015 – 23 decembrie 2015.

 Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

 Valoarea maxima a grantului: 3.200.000 lei, aproximativ 723.000 euro.

 Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/ servicii/ aplicatii TIC inovative prin:

 • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale, cu finantare de pana la 70% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala, cu finantare de pana la 80% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.

O serie de cheltuieli din cadrul proiectului pot intra sub incidenta ajutorului de minimis si in acest caz procentul de finantare este 100%, pentru acele cheltuieli.

Procentele de finantare vor fi diferite in functie de dimensiunea intreprinderii si regiunea de implementare a proiectului.

Va asteptam sa transformam ideile dvs in proiecte de succes!

Finantare pentru noi locuri de munca – o noua lansare in august

august 13th, 2015

Ministerul Finantelor Publice anunta deschiderea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor in baza H.G. nr. 332/2014 in perioada 24.08.2015 – 18.09.2015, cu posibilitatea prelungirii.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiari eligibili sunt intreprinderi (mari si IMM-uri) din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie etc si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, pentru locurile de munca nou create ca urmare a proiectului de investitii. 

Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:

 • pana la 15% in Regiunea Bucuresti
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord-Vest; Nord-Est; Centru, Sud-Vest; Sud; Sud-Est)

Bugetul orientativ al acestei sesiuni este de 367 de milioane de lei.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Finantare pentru noi locuri de munca – o noua lansare in august