FAQ

INFORMATII GENERALE:

 

 1. Care este moneda de referinta pentru calculul bugetului si efectuarea platilor catre beneficiari?
  Bugetul proiectului si cererea de finantare se calculeaza in RON. Contractele cu beneficiarii sunt incheiate in RON, iar platile sunt efectuate tot in RON.
 2. Ce inseamna ca un proiect cade sub incidenta ajutorului de minimis sau a schemei de minimis?
  Ajutoarele de minimis finanteaza apeluri pentru proiecte in cadrul carora este specificat explicit “schema de ajutor de minimis”. In acest caz, suma maxima ce poate fi acordata unei companii este de 200.000 Euro, pe o perioada de 3 ani fiscali.
 3. Ce inseamna ca un proiect cade sub incidenta ajutorului de stat sau a schemei de ajutor de stat?
  Ajutoarele de minimis finanteaza apeluri pentru proiecte in cadrul carora este specificat explicit “schema de ajutor de stat”. In acest caz, suma maxima ce poate fi acordata unei companii este de 500.000 Euro, pe o perioada de 3 ani fiscali.

 

INFORMATII POCU:

 1. O organizatie poate depune doua sau mai multe propuneri de proiecte pentru a beneficia de finantare din POCU?
  În cazul aplicanților organizații de drept privat care au cel puțin 2 cereri de finanțare aprobate în cadrul tuturor apelurilor finanțate din POCU, începând cu a treia cerere de finanțare aprobată, se vor aplica în etapa de precontractare următoarele prevederi:
 • în cazul aplicanților pentru care s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar- contabile, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile contractate în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU nu poate depăși dublul sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform bilanțului contabil.
 • aplicanții pentru care s-a calculat capacitatea financiară ca procent maxim (30% sau 20%) din valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu pot contracta mai mult de 2 proiecte în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU
 • în cazul în care aceluiași aplicant i-au fost aprobate spre finanțare cel puțin 2 proiecte, dintre care cel puțin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar -contabile, în etapa de precontractare se va aplica algoritmul de la punctul 1 de mai sus
 1. Exista un numar minim/maxim de parteneri care pot fi implicati in proiect ?
  Nu exista un numar minim sau maxim de parteneri, insa este incurajata „promovarea proiectelor in parteneriat, inclusiv prin cooperarea transnationala”.
 2. Poate aplica pentru a obtine finantare din POCU o organizatie care s-a infiintat in cursul anului curent/precedent?
  Aplicanti in cadrul POCU pot fi doar entitati care au mai implementat anterior un proiect finantat din fonduri nerambursabile. Organizatiile care nu au mai implementat astfel de proiecte pot participa ca Parteneri daca au desfasurat activitati relevante timp de cel putin 6 luni.
 3. Cofinantarea poate fi distribuita (conform Acordului de Parteneriat) intre parteneri sau trebuie suportata in intregime de catre solicitant?
  Cofinantarea se calculeaza in functie de tipul entitatii solicitante. Astfel, dupa ce s-a stabilit suma ce trebuie platita drept cofinantare, dacă proiectul este propus de un grup de organizaţii partenere, această contribuţie trebuie asigurată în comun. Asigurarea contribuției proprii minime aferente parteneriatului trebuie realizată de fiecare membru al parteneriatului proporțional cu cota-parte din valoarea bugetului gestionată de partenerul în cauză (de exemplu, daca unui partener ii revine 30% din bugetul proiectului, acest partener este obligat să contribuie cu 30% din valoarea minima a cofinanțării stabilită la nivel de parteneriat).
 1. Se poate obtine prefinanare pentru proiect?
  Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare si cheltuielile cu deplasările, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art.6 alin.(1)-(4) şi alin.(6), în tranșe, o prefinanțare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni, la solicitarea acestora.
 2. Pentru realizarea achizitiilor din cadrul proiectului, care sunt regulile aplicabile in alegerea furnizorilor de produse, servicii si lucrari?
  Achizitiile in cadrul proiectelor cu finantare europeana se supun reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor publice, repectiv OUG. 34/2006 – actualizata, pentru beneficiarii care au statut de autoritate contractanta, si Ordinul 1120/2013 pentru beneficiarii care nu au statut de autoritate contractanta.

 

INFORMATII POC: 

 1. Achitarea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) este o cheltuiala eligibila pentru proiectele depuse in cadrul POC?
  Plata TVA este considerata cheltuiala neeligibila pentru finantare.
 2. Achizitionarea de utilaje fabricate in afara UE este permisa?
  Da, cu conditia ca acestea sa fie noi.
 3. Ce reprezinta o intreprindere autonoma?
  O intreprindere autonoma reprezinta o intreprindere care nu este partenera sau legata de alte intreprinderi, Conform Legii 346/2004.
 4. Cheltuielile aferente achizitionarii echipamentelor si utilajelor second-hand sunt eligibile?
  Nu, astfel de cheltuieli nu sunt eligibile.
 5. Se poate obtine prefinantare pentru proiect?
  Da. Beneficiarii pot solicita prefinantare in conditiile stabilite in contractul de finantare incheiat.