Investitii pentru IMM-uri

Mediul de afaceri este in continuare incurajat prin diverse finantari nerambursabile provenite de la Uniunea Europeana sau de la Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea activitatii pe anumite domenii de interes, tehnologizare sau investitii in Cercetare-Dezvoltare. 

Pentru ca o entitate sa poata fi considerata IMM, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa aiba un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
  • sa realizeze o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau sa detina active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Investitiile cu fonduri nerambursabile pentru IMM-uri sunt finantate din urmatoarele programe:

  1. Programul Operational Competitivate 2014-2020 (POC) este continuatorul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, avand o alocare totala pentru perioada 2014-2020 care se ridica la circa 1,3 miliarde de euro si care finanteaza in principal investitiile IMM-urilor in cercetare-dezvoltare.
  2. Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) continua programul cu acelasi nume din perioada 2007-2013, avand pana in anul 2020 o alocare totala de circa 8,25 miliarde euro, adresandu-se IMM-urilor care doresc sa investeasca in principal in echipamente / constructii.
  3. Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) cuprinde cele doua programe din perioada 2007-2013 (Programul de Transport si cel de Mediu) si beneficiaza de o alocare totala pentru perioada 2014-2020 de circa 11,6 miliarde euro iar IMM-urile pot sa isi finanteze de aici investitii in energie si eficienta energetica.

 

⇒ Pentru a va ajuta, am selectat in functie de nevoile Dvs urmatoarele domenii finantabile din cadrul POC, POR, POIM la care pot aplica organizatii private IMM (accesati categoria care va intereseaza):

Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.