Investitii in minoritatea “Roma”

Organizatiile private interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a asigura diverse forme de suport pentru dezvoltarea competentelor persoanelor care fac parte din minoritatea “Roma” prin intermediul urmatoarelor oportunitati:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Angajare POCU – OS 3.2 Cresterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii “Roma”. Lansare estimata: Februarie 2018
Training POCU – OS 3.5 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma. Lansare estimata: Februarie 2018

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Angajare

 

Instrumentul de finantare: POCU – OS 3.2 Cresterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii “Roma”.

Cine poate accesa finantare:

 • Furnizori de formare;
 • Furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor;
 • Sindicate;
 • Patronate;
 • ONG-uri / organizatii de tineret in parteneriat cu angajatori;
 • Angajatori;
 • MMFPSPV / SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, camere de comert etc).

Categoriile de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Cetateni romani apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de masuri active de ocupare care constau in servicii personalizate de informare, consiliere si orientare, sprijin in gasirea de loc de munca / plasarea pe piata muncii etc. in functie de abilitatile de baza ale persoanelor vizate pentru a stimula ocuparea fortei de munca, in special pentru a beneficia de oportunitatile de angajare pe termen lung;
 • Participarea la programe de ucenicie si stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare, sprijinirea coordonatorilor de ucenicie / mentorilor implicati in acest proces, asigurarea materialelor utilizate in procesul de invatare la locul de munca etc.) pentru a organiza astfel de scheme;
 • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea noi locuri de munca;
 • Sprijin in gasirea unui loc de munca / plasare pe piata muncii etc;
 • Sprijinirea persoanelor care gasesc un loc de munca intr-o alta zona / regiune sa se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de prime de mobilitate (de instalare si incadrare).

 

Training

 

Instrumentul de finantare: POCU – OS 3.5 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma.

Cine poate accesa finantare:

 • Furnizori de formare;
 • Furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor;
 • Sindicate;
 • Patronate;
 • ONG-uri / organizatii de tineret in parteneriat cu angajatori;
 • Angajatori;
 • MMFPSPV / SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, camere de comert etc).

Categoriile de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Cetateni romani apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Participarea la programe de formare profesionala personalizate;
 • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal, ca modalitate de crestere a sanselor de ocupare.