ONG – Finantari din POCA

Pe langa finantarile similare companiilor private, ONG-urile pot accesa finantari nerabursabile si prin intermediul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), domeniile finantabile din acest program fiind:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Dezvoltarea capacitatii de implicare in politici/strategii/actiuni publice – la nivel central POCA – OS 1.1 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica centrala ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice) 09.02.2017 – 30.03.2017
Dezvoltarea capacitatii de implicare in politici/strategii/actiuni publice – la nivel local POCA – OS 2.1 Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice). Lansare estimata: Martie 2018

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Dezvoltarea capacitatii de implicare in politici/strategii/actiuni publice – la nivel central

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCA – OS 1.1 Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice)

Categoriile de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale), ai partenerilor sociali;
 • Cetateni.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta: 

 • Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice;
 • Dezvoltarea de mecanisme / instrumente de consolidare a dialogului social si civic;
 • Dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, conform SCAP;

 

Dezvoltarea capacitatii de implicare in politici/strategii/actiuni publice – la nivel local

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCA – OS 2.1 Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice).

Categoriile de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale), ai partenerilor sociali;
 • Cetateni.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Dezvoltarea de instrumente de monitorizare si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local;
 • Dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local si de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice;
 • Dezvoltarea / implementarea mecanismelor de consultare a autoritatilor si institutiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali si institutiile de invatamant superior acreditate in elaborarea politicilor si strategiilor la nivel local;
 • Dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social si civic; dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a ONG.