Formare/coaching pentru angajati/companii

Organizatiile private interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a investi in propria dezvoltare strategica cat si in angajati. Pot fi accesate fonduri pentru urmatoarele directii strategice de investitii:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Dezvoltare strategica la nivel organizational si forme flexibile de ocupare POCU – OS 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI. 07 decembrie 2017 – 28 februarie 2018
Coaching/Formare POCU – OS 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI 07 decembrie 2017 – 28 februarie 2018
POCU – OS 3.12 Imbunatatirea nivelului de cunostinte / competente / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor. Lansare estimata: Februarie 2018
Outplacement POCU – OS 3.9 Cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii a lucratorilor care urmeaza sa fie disponibilizati / concediati prin furnizarea de masuri de outplacement. Lansare estimata: Martie 2018

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Dezvoltare strategica la nivel organizational si forme flexibile de ocupare

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori / sindicate / patronate etc. care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare / domenii.

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Angajati (persoanele din departamentele de resurse umane, cele care asigura managementul strategic al companiilor si lucratorii care urmeaza a fi disponibilizati / concediati) / antreprenori din intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare / domenii.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijin pentru imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in companii (ex. practici pentru integrarea/ adaptarea noilor angajati la locul de munca, dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor – prognoze privind pensionarile, fluctuatia personalului, locuri de munca vacante in prezent si in perspectiva, schimbari la nivelul programelor si serviciilor din companii, specializari necesare, elaborare de planuri de invatare si dezvoltare in cariera cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordantelor dintre competentele, abilitatile si cunostintele lucratorilor din companie si cele necesare in perspectiva adaptarii la schimbare etc., inclusiv programe de formare pentru angajatii din departamentele de Resurse Umane, campanii de constientizare a angajatorilor despre necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua;
 • Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive si „verzi” in intreprinderi, practici care sa asigure sanatatea si securitatea la locul de munca, care imbunatatesc statutul profesional si de sanatate al angajatilor, care asigura un tratament egal la locul de munca, inclusiv pentru nevoile lucratorilor varstnici;
 • Introducerea unor forme flexibile de ocupare (ex. munca la domiciliu, teleworking, program de lucru flexibil etc.);
 • Planificare strategica pe termen lung in companii, care anticipeaza schimbarile.

 

Coaching/Formare

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori / sindicate / patronate etc. care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare / domenii.

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Angajati (persoanele din departamentele de resurse umane, cele care asigura managementul strategic al companiilor si lucratorii care urmeaza a fi disponibilizati / concediati) / antreprenori din intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare / domenii.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Coaching / formare profesionala pentru managerii si antreprenorii din intreprinderi pentru a-si imbunatati abilitatile antreprenoriale si manageriale;

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POCU – OS 3.12 Imbunatatirea nivelului de cunostinte / competente / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori (cu activitate prezenta / viitoare in domeniile / sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI).

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Persoane angajate care urmaresc imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini sau care urmaresc certificarea / validarea competentelor cu precadere in sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI;
 • Angajatori cu activitate prezenta / viitoare in domeniile / sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Participarea angajatilor la programe de formare profesionala (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului National al Calificarilor, cursuri de scurta durata, de specializare si perfectionare etc.) in concordanta cu cerintele locurilor de munca din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;
 • Evaluare/ validare si certificare pentru recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI;

 

Outplacement

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 3.9 Cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii a lucratorilor care urmeaza sa fie disponibilizati / concediati prin furnizarea de masuri de outplacement.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori / sindicate / patronate etc. care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare / domenii.

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Angajati (persoanele din departamentele de resurse umane, cele care asigura managementul strategic al companiilor si lucratorii care urmeaza a fi disponibilizati / concediati) / antreprenori din intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare/ domenii.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Outplacementul lucratorilor care urmeaza sa fie disponibilizati / concediati, realizat cu sprijinul unor firme de consultanta care furnizeaza servicii de: orientare in cariera, evaluarea carierei, intocmirea unui CV si pregatirea pentru interviu, dezvoltarea de retele, abilitati de cautare de locuri de munca, inclusiv plasare pe locuri de munca in contextul restructurarii companiilor si sectoarelor economice.