Investitii in cercetare-dezvoltare

IMM-urile interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in activitatea de cercetare-dezvoltare, pe urmatoarele domenii finantabile:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Investitii in infrastructura de Cercetare-Dezvoltare POC – Actiunea 111,  Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor; 27.06.2015 – 18.08. 2015

sesiune noua: TBD

POC – Actiunea 121,  Tip proiect:  Intreprinderi inovatoare de  tip start-up si spin-off;

27.06.2015, sesiune deschisa
Depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

POC – Actiunea 121, Tip proiect:  Intreprinderi nou-infiintate inovatoare 27.06.2015 – 11.08.2015

sesiune noua: TBD

Specializarea inteligenta POR – OS.1.1  Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta Lansare estimata: Februarie 2018
Investitii in domeniul IT POC – Actiunea 221 Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 02.11.2015 – 16.02. 2016

sesiune noua: TBD

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

 Investitii in infrastructura de Cercetare – Dezvoltare

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POC – Actiunea 111,  Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor;

Valoarea proiectului:

 • Valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

Regiunea Intreprindere mijlocie Intreprindere mica si micro
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 60% 70%
Vest si Ilfov 45% 55%
Bucuresti pana la 31.12.2017 25% 35%
Bucuresti pentru 2018-2020 20% 30%

 

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre / laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare;
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de  noi directii de cercetare;
 • Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare.

Pentru o intelegere mai clara puteti parcurge lista de cheltuieli eligibile:

 • achizitie de teren – in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • cheltuieli cu lucrari de constructie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare  destinatie cladiri – in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, sau 50% daca se realizeaza constructia unei unitati noi de cercetare-dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane lei;
 • achizitionarea de active corporale – Echipamente IT si pentru comunicatii si Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare;
 • achizitionarea de active necorporale – Aplicatii informatice si Licente – max. 10% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale;
 • cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii – in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare / extindere / consolidare / schimbare destinatie cladiri, atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POC – Actiunea 121,  Tip proiect:  Intreprinderi inovatoare de  tip start-up si spin-off;

Valoarea proiectului:

 • Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si / sau dezvoltare experimentala);
 • achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si / sau dezvoltare experimentala);
 • achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
 • achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
 • activitati pentru introducerea in productie si realizare  produs / proces / tehnologie / serviciu, de exemplu:
  • achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
  • achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
  • elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie / de punere in functiune / de operare / de aplicare ;
  • pregatirea de fabricatie / de punere in functiune / de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
  • revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie / punere in functiune / operare / aplicare;
  • punerea in fabricatie / functiune / operare / aplicare pentru produs / proces / tehnologie / serviciu (executarea  seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot / realizarea procesului/tehnologiei /  serviciului  nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare  a aplicarii modelului / procedeului / procesului / metodei innovative); Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
 • activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu);
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul;
 • activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor.

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POC – Actiunea 121,  Tip proiect:  Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Valoarea proiectului:

 • Maxim 4.500.000 lei pentru Bucuresti-Ilfov;
 • Maxim 6.750.000 lei pentru celelalte regiuni;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata inovatoare;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Activitatile de cercetare industriala se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda / sistem / tehnologie / serviciu nou sau substantial imbunatatit;
 • Activitatile de dezvoltare experimentala se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite;
 • Activitatile de inovare se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de inovare si vor consta in:
  • obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
  • detasarea de personal cu inalta calificare (personalul detasat de la o organizatie de cercetare care efectueaza activitati de cercetare-dezvoltare si inovare intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti salariati in intreprinderea beneficiara. La sfarsitul perioadei de detasare, personalului detasat i se va asigura dreptul de a reveni la angajatorul anterior);
  • servicii de consultanta in domeniul inovarii: servicii de consultanta, asistenta in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin;
  • servicii de sprijinire a inovarii pentru: inchirierea de spatii de lucru, acces la banci de date si biblioteci tehnice, studii de piata, utilizarea de laboratoare pentru testari/experimentari, etichetarea, testarea si certificarea calitatii;
  • inovare organizationala;
  • inovare de proces.
 • Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii, vor consta in principal in:
  • achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. 50% din valoarea totala eligibila a proiectului poate fi alocata acestor activitati;
  • achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv altele decat cele initiale pentru eligibilitatea aplicatiei (brevete, licente). Valoarea eligibila pentru achizitia de active necorporale pentru introducerea in productie poate fi de max. 10% din valoarea totala a punctului D (cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor);
  • activitati de realizare (si comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte de exemplu, urmatoarele activitati:
   • elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie / de punere in functiune / de operare / de aplicare, etc ;
   • pregatirea de fabricatie / de punere in functiune / de operare (experimentari, testari, incercari, analize etc);
   • revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie / punere in functiune / operare/ aplicare, etc;
   • punerea in fabricatie / functiune / operare / aplicare (executarea si / sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot);
   • exploatarea rezultatului cercetarii / obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; (realizarea de servicii noi / semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului / procedeului / procesului / metodei inovative);
   • comercializarea rezultatelor de catre detinatorul de drepturi care este si producator.

 

Specializare inteligenta

 

Instrumentul de finantare: POR – OS 1.1  Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta

 Valoarea proiectului:

 • Nu au fost inca publicate informatii;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

Regiunea Intreprindere mijlocie Intreprindere mica si micro
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 60% 70%
Vest si Ilfov 45% 55%
Bucuresti pana la 31.12.2017 25% 35%
Bucuresti pentru 2018-2020 20% 30%

 

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

Se pot realiza investitii in activitatile specifice entitatilor de Inovare si Transfer Tehnologic (ITT) , in vederea realizarii de servicii tehnologice specifice pentru firmele beneficiare de transfer tehnologic. Printre aceste activitati pot fi enumerate:

 • studii de investitii tehnologice;
 • asistenta si consultanta tehnica de specialitate la aplicarea / achizitionarea de tehnologii;
 • evaluare tehnologica si audit tehnologic;
 • veghe tehnologica, informare tehnologica, asistenta la restructurarea / retehnologizarea si dimensionarea agentilor economici;
 • dezvoltarea de activitati economice inovative in vederea reconversiei fortei de munca in zonele cu probleme accentuate cu somajul;
 • urmarirea dezvoltarii tehnologice in plan intern si international;
 • transfer tehnologic si validare tehnologica;
 • prognoza, evaluare tehnologica;
 • audit tehnologic;
 • analize statistice si indicatori ai eficientei inovarii;
 • crearea, dezvoltarea si intretinerea de banci de date specializate etc.

 

Investitii in domeniul IT

 

Instrumentul de finantare: POC – Actiunea 221 Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

 Valoarea proiectului:

 • Pana la 720.000 euro;
 • Pana la 200.000 euro in cazul schemei de minims;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Pana la 80%, variabil in functie de dimensiunea intreprinderii aplicante, si de tipul de activitati necesare pentru realizarea produsului / serviciului parte din proiect;
 • 100% finantare in cazul schemei de minims;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Dezvoltarea unor game de produse / servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
 • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international;
 • Activitati de investitii in active corporale si necorporale;
 • Activitati de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala;
 • Activitati de inovare.

Pentru schema de minimis exista urmatoarele tipuri de activitati / cheltuieli finantabile:

 • Cheltuieli privind cercetarea de piata;
 • Informare si publicitate, inclusiv activitati de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicatiei sau serviciului creat prin proiect);
 • Servicii de consultanta / avize / acorduri / autorizatii;
 • Instruire / formare profesionala specifica;
 • Auditare intermediara / finala a proiectului;
 • Management intern de proiect;
 • Plata abonamentelor si cotizatiilor necesare pentru implementarea proiectului.

Finantarea se acorda pentru solicitantii care desfasoara activitati autorizate in urmatoarele domenii:

Cod CAEN obligatoriu Denumire activitate
C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie