Resurse umane si social

Avand in vedere decalajele de productivitate si eficienta a muncii cat si diferentele dintre nivelul de trai al persoanelor din diferitele regiuni ale Romaniei si media din Uniunea Europeana, investitiile in resursele umane si in mediul social raman si in perioada 2014-2020 o prioritate importanta in alocarea finantarilor nerambursabile.

Finantarea in domeniul resurelor umane se asigura prin doua tipuri de programe:

1. Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, continuand investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparitatile de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.

POCU 2014-2020 este „continuatorul” POS DRU 2007-2013, avand o alocare totala din partea Uniunii Europene de aproximativ 4,326 mld euro si este impartit in 7 domenii finantabile (denumite Axe Prioritare), iar in cadrul a cel putin 4 dintre acestea pot aplica in special entitati apartinand mediului privat.

2. Programul Operational Capacitatea Administrativa 2014-2020 (POCA) utilizeaza rezultatele obtinute din finantarea acordata programului similar implementat in perioada 2007-2013, si va continua interventiile in imbunatatirea sistemelor, structurilor si competentelor in vederea imbunatatirii proceselor decizionale, a managementului resurselor umane, a eficientei managementului serviciilor publice si a transparentei, integritatii si eticii in administratia publica si sistemul judiciar din Romania.

Cu o alocare totala de circa 500 mil. Euro, POCA se adreseaza in special Autoritatilor publice dar si ONG-urilor, prin intermediul celor 3 Axe Prioritare in care este impartit.

Principalul instrument prin care mediul privat poate sa obtina finantare pentru dezvoltarea resurselor umane si investitii in mediul social este reprezentat de Programul Operational Capitalul Uman (POCU).

⇒ Pentru a va ajuta, am selectat in functie de nevoile Dvs urmatoarele domenii finantabile din cadrul POCU la care pot aplica organizatii private (accesati categoria care va intereseaza):

⇒ Pentru ONG-uri, pe langa finantarile din POCU (descrise mai sus), mai exista posibilitatea accesarii de finantari nerambursabile din POCA:

Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati, sau sa ne transmiteti formularul de contact.