Agricultura / Mediul rural

Investitiile in mediul rural cu fonduri europene nerambursabile se realizeaza prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Programul National de Dezoltare Rurala (PNDR) este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si sustine dezvoltarea strategica a spatiului rural prin restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole, gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice, diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.

PNDR a fost implementat si in perioada 2007-2013, continuandu-se si in perioada curenta, 2014-2020, cu o noua alocare de 9,47 mld. euro (8,12 mld. FEADR si 1,34 mld. contributie nationala), fiind structurat in 15 masuri destinate agriculturii si dezvoltarii rurale si un subprogram destinat sectorului pomicol, respectiv:

 • M 01 – Transfer de cunostinte si actiuni de informare – 67 mil. euro
 • M 02 – Servicii de consiliere, de gestionare a exploatatiilor agricole si servicii de inlocuire in cadrul exploatatiei – 71 mil. euro
 • M 04 – Investitii in active fizice – 2.413 mil. euro
 • M 06 – Dezvoltarea exploatatiilor si intreprinderilor – 1.105 mil. euro
 • M 07 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale – 1.298 mil. euro
 • M 08 – Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere – 124 mil. euro
 • M 09 – Infiintarea grupurilor si organizatiilor de producatori – 20 mil. euro
 • M 10 – Agro-mediu si clima – 1.070 mil. euro
 • M 11 – Agricultura ecologica – 236 mil. euro
 • M 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – 1.355 mil. euro
 • M 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservarea padurilor – 117 mil. euro
 • M 16 – Cooperarea – 31 mil. euro
 • M 17 – Gestionarea riscurilor – 200 mil. euro
 • M 19 – Dezvoltarea locala LEADER – 636 mil. euro
 • M 20 – Asistenta tehnica, inclusiv Reteua Nationala de Dezvoltare Rurala – 209,8 mil.euro

⇒ Pentru a va ajuta, am selectat in functie de nevoile Dvs urmatoarele domenii finantabile din cadrul PNDR la care pot aplica organizatii private (accesati categoria care va intereseaza):

Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.