Investitii in echipamente si constructii

IMM-urile interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in diferite tipuri de active necesare dezvoltarii activitatii desfasurate, in special in echipamente si constructii, prin urmatoarele instrumente:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Investitii in echipamente si constructii POR – OS 2.1 Consolidarea pe piata a IMMurilor in domeniile competitive identificate in SNC (Strategiei Nationale pentru Competitivitate) si PRD

27.07.2016 – 04.05.2017

POR – OS 2.2 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Lansare estimata: Ianuarie 2018

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Investitii in echipamente si constructii

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POR – OS 2.1 Consolidarea pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC (Strategiei Nationale pentru Competitivitate) si PRD 

Valoarea proiectului:

 • Valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • 100% din valoarea eligibila a investitiei;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie / prestare servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;

Pentru o intelegere mai clara puteti parcurge lista de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:
  • Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa
  • Cheltuieli aferente activitatilor de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  • Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului;
  • Cheltuielile privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului;
  • Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.
 • Cheltuieli pentru dotari
  • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
 • Cheltuieli cu activitati de realizare de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Servicii de consultanta / asistenta:
  • Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
   • elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact;
   • managementul proiectului si dirigentie de santier;
   •  elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri;
   • serviciile de consultanta/ asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie;
  • Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei.
 • Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:
  • obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
  • obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de constructie;
  • taxe de amplasament;
  • cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
  • cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;
  • cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POR – OS 2.2 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Valoarea proiectului:

 • Grant:
  • Valoare minima eligibila: 200.000 euro
  • Valoare maxima eligibila: 1 mil euro
 • Credit cu grant
  • Valoare minima eligibila: 1 milioane euro
  • Valoare maxima eligibila: 5 milioane euro

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

Regiunea Intreprindere mijlocie Intreprindere mica si micro
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 60% 70%
Vest si Ilfov 45% 55%
Bucuresti pana la 31.12.2017 25% 35%
Bucuresti pentru 2018-2020 20% 30%


Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Activitatile de constructie, modernizare sau extindere a spatiilor de productie sau servicii;
 • Activitatile pentru dotarea cu echipamente si instalatii industriale, masini si utilaje sau alte tipuri de dotari specifice, activitatile de inovare, in conformitate cu prevederile Manualului OSLO – ”Guidelines for collecting and interpreting innovation data”- OECD:
  • achizitia de cunostinte externe IMM-urilor, inclusiv sub forma de patente (brevete) sau inventii nepatentate, licente, marci, servicii IT sau alte servicii tehnice necesare activitatilor de inovare de produs sau proces;
  • achizitia de masini, echipamente sau alte active;
  • activitati de pregatire cum ar fi design industrial, inginerie sau productie de test, patentare sau licentiere.
  • identificarea de noi produse sau procese prin activitati de marketing, identificarea de oportunitati pentru comercializarea rezultatelor cercetarilor proprii sau a altor entitati,  achizitionarea de informatii tehnice sau patente, echipamente, software, reorganizarea sistemelor manageriale si de afaceri, etc;
  • activitati de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO, respectiv finantarea costurilor suportate de un IMM pentru certificarea sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii, simplu sau integrat, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), etc;
  • activitati privind parcurgerea procesului de certificare nationala/internationala a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  • activitatile de realizarea a website-ului pentru prezentarea activitatii potentialului beneficiar si a produselor sau serviciilor desfasurate de acesta (inclusiv activitatile de inregistrare a domeniului), pentru IMM-urile care nu detin, sau pentru cele care vor sa-l upgradeze precum si activitatile de achizitionare de instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie, pentru eficientizarea activitatilor desfasurate;
  • e-commerce, atat prin sustinerea promovarii produselor si a activitatii pe site-urile IMM-urilor, cat si prin sustinerea unor solutii de afaceri inovatoare (introducerea de servicii TIC intr-un proces de afaceri existent, prin achizitionarea de aplicatii electronice pentru cataloage electronice, achizitii publice, e-licitatie, facturarea electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazin electronic, piata unui tert, furnizor de servicii cu valoare adaugata pentru canalele de comert electronic, plata electronica, etc.);
  • interventii pentru a sprijini accesul la pietele internationale, prin masuri de internationalizare care nu se limiteaza doar la participarea la targuri sau misiuni comerciale, ci sunt combinate cu actiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoasterea pietelor unor terte tari, adaptarea produselor / serviciilor pentru anumite piete, etc.