Crearea de noi locuri de munca

Companiile mari interesate au posibilitatea finantarii locurilor de munca nou create prin intermediul urmatorului instrument:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Crearea de noi locuri de munca Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca (HG 332/2014)

12.06.2017 – 23.06.2017

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Crearea de noi locuri de munca

 

Instrumentul de finantare: Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca (HG 332/2014)

Valoarea proiectului:

 • Maxim 11,25 mil euro pentru Bucuresti;
 • Maxim 26,25 mil euro pentru regiunea Vest si Ilfov;
 • Maxim 37,5 mil euro pentru Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Pana la 15% in Regiunea Bucuresti (2014 – 2017) si 10% (2018 – 2020), maxim 7,5 mil euro;
 • Pana la 35% in regiunea Vest si Ilfov;
 • Pana la 50% in regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sa fie considerate investitii initiale, si respectiv investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, in cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti,
 2. sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 10 de locuri de munca dintre care minim 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati;
 3. sa fie viabile si sa determine eficienta economica a intreprinderii, conform planului de afaceri ce va trebui depus

Investitie initiala – investitia in imobilizari corporale si necorporale legate de infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati existente sau schimbarea fundamentala a procesului general de productie

Locurile de munca create direct de un proiect de investitii reprezinta locurile de munca legate de activitatea care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de munca create in urma unei cresteri a ratei de utilizare a capacitatii create de investitie, ocupate de persoane angajate in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga.

Costul total salarial cu locurile de munca nou create ca urmare a unei investitii initiale pe o perioada de 2 ani consecutivi.

Cost salarial reprezinta valoarea totala care trebuie platita efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de munca respectiv, cuprinzand, pentru o perioada de timp definita, salariul brut si contributiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementarilor legale in vigoare.

Salariu brut reprezinta suma veniturilor realizate de salariat in intreprindere inainte de impozitare pana la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, valabil pentru anul inregistrarii cererii de acord pentru finantare(Estimare: Salariul mediu brut pe anul 2015 = aproximativ 2.489 lei (aprox. 550 euro).

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acorda cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 1. locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii;
 2. locurile de munca sunt create dupa data semnarii contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.