Transfer de know-how

IMM-urile interesate au posibilitatea dezvoltarii tehnicilor si metodologiei de lucru prin achizitia de know-how, investitii finantate prin urmatoarele instrumente:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Transfer de know-how

POC – Actiunea 113 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI international;

15.11.2016 – 29.12.2023

POC – Actiunea 123 Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnerships;

27.06.2015 – 11.08.2015

  sesiune noua: TBD

POC – Actiunea 114,  Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate.

27.06.2015 – 01.09.2015

  sesiune noua: TBD

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Transfer de know-how

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POC – Actiunea 113 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI international

 Valoarea proiectului:

 • Informatia nu a fost inca publicata;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Informatia nu a fost inca publicata;

 Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Proiecte pentru catedre ERA – „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeana a Cercetarii). Orizont 2020 va finanta costurile de personal si administrative;
 • Proiecte de ”teaming” intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din regiunile cu performante scazute in domeniul CDI vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt SM. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in infrastructura CD;
 • Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru sprijinirea elaborarii propunerilor de proiecte CD pentru Orizont 2020 sau alte programe Internationale. Aceste Centre Suport vor fi compuse din colective de specialisti din acele institutii care pot demonstra o participare constanta, cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP5, 6, 7 si Orizont 2020) sau la alte programe CDI internationale. Centrele Suport astfel infiintate vor sustine potentialii participanti, inclusiv intreprinderile care vor dori sa pregateasca aplicatii in cadrul programului Orizont 2020;

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POC – Actiunea 123 Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnerships);

 Valoarea proiectului:

 • Informatia nu a fost inca publicata;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Informatia nu a fost inca publicata;

 Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Transfer de cunostinte prin:
  • asistenta directa pentru a ajuta intreprinderile, inclusiv acele intreprinderi care nu au mai avut activitati de colaborare cu organizatia de cercetare, sa identifice din oferta de expertiza disponibila a organizatiei de cercetare ce se potriveste cu nevoile si cerintele afacerilor pe care doresc sa le dezvolte si care sunt posibilitatile concrete de sprijin din partea organizatiei de cercetare;
  • evenimente tematice regulate pentru a furniza idei de proiecte intreprinderilor care au fost implicate in proiecte de dezvoltare, inovare cu organizatia de cercetare, la care participa ca invitati membri din echipele academice (profesori / cercetatori) care conduc activitati de cercetare in colaborare cu industria;
 • Accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare in scopul realizarii unor testari, experimente necesare pentru dezvoltarea unor produse / tehnologii / metode noi sau imbunatatite;
 • Activitati in parteneriat (servicii de CDI sau colaborare oferite de organizatia de cercetare) de durate a caror lungime variaza de la consultanta pe termen scurt pina la proiecte de CD colaborative sau executate la cererea intreprinderilor, inclusiv detasare de personal specializat dinspre organizatia de cercetare spre intreprindere.

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POC – Actiunea 114,  Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate.

 Valoarea proiectului:

 • Maxim 9.000.000 lei;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

Activitate Intreprindere
Mijlocie Mica
Cercetare fundamentala 100% 100%
Cercetare industriala 60% 70%
Dezvoltare experimentala 35% 45%
Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 60% 70%
Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala  50% 50%

 

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • activitati de cercetare fundamentala;
 • activitati de cercetare industriala;
 • activitati de dezvoltare experimentala;
 • activitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD;
 • activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);
 • activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
 • management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare).

Pentru o descriere mai clara prezentam si lista cheltuielilor eligibile:

1. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala:

 • Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare):
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului;
 • Cheltuieli pentru achizitia de active corporale, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile):
  • Echipamente IT si pentru comunicatii;
  • Echipamente si instrumente pentru cercetare;
 • Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale:
  • Cunostinte tehnice; – Brevete; Drepturi de utilizare;
 • Cheltuieli pentru achizitia de servicii:
  • Servicii de cercetare;
  • Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala;
 • Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare fundamentala / industriala /dezvoltare experimental;
 • Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala;
 • Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala;

2. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD;
3. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala;
4. Cheltuieli generale de administratie (regie);