Investitii in cercetare-dezvoltare

Companiile mari interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in activitatea de cercetare-dezvoltare, prin urmatoarele instrumente:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Investitii in cercetare-dezvoltare POC – Actiunea 111, Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor; 27.06.2015 – 18.08. 2015

sesiune noua: TBD

POC – Actiunea 121, Tip proiect:  Intreprinderi inovatoare de  tip start-up si spin-off; 27.06.2015, sesiune deschisa
Depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect,  calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Investitii in cercetare – dezvoltare

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POC – Actiunea 111, Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor;

 Valoarea proiectului:

 • Valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

Regiunea Intreprindere mare
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 50 %
Vest si Ilfov 35%
Bucuresti pana la 31.12.2017 15%
Bucuresti pentru 2018-2020 10%

 

 Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea departamentelor de CD existente, schimbarea de destinație construcție pentru crearea unui departament de CD, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

Activitatile finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa constituie investitii initiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul intreprinderilor.

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare:

 • Specializare inteligenta:
  • Bioeconomia
  • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  • Energie, mediu si schimbari climatice
  • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sanatate, domeniu prioritar de interes national

Pentru o intelegere mai clara puteti parcurge lista de cheltuieli eligibile:

 • Achizitie de teren – in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
 • Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare  destinatie cladiri – in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, sau 50% daca se realizeaza constructia unei unitati noi de cercetare-dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane lei
 • Achizitionarea de active corporale – Echipamente IT si pentru comunicatii si Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
 • Achizitionarea de active necorporale – Aplicatii informatice si Licente – max. 10% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii – in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare / extindere / consolidare / schimbare destinatie cladiri, atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POC – Actiunea 121,  Tip proiect:  Intreprinderi inovatoare de  tip start-up si spin-off;

 Valoarea proiectului:

 • Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro;

 Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/ sau dezvoltare experimentala);
 • achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/ sau dezvoltare experimentala);
 • achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
 • achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
 • activitati pentru introducerea in productie si realizare  produs / proces / tehnologie / serviciu, de exemplu:
  • achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
  • achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
  • elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie / de punere in functiune / de operare / de aplicar ;
  • pregatirea de fabricatie / de punere in functiune / de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
  • revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie / punere in functiune / operare / aplicare;
  • punerea in fabricatie / functiune / operare / aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea  seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot / realizarea procesului/tehnologiei /  serviciului  nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare  a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului / metodei innovative); Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
 • activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu);
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul;
 • activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor.