Investitii in tineri

Organizatiile private interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a investi in tineri, pregatindu-si astfel viitorul prin asigurarea de resurse umane compentente si eficiente.

Exista doua tipuri de astfel de investitii:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Angajare POCU – OS 1.1  Cresterea ocuparii tinerilor NEETs cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) Lansare estimata: Februarie 2018
POCU – OS 2.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). Lansare estimata: Februarie 2018
Training POCU – OS 1.2 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia). Lansare estimata: Februarie 2018
POCU – OS 2.2 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Lansare estimata: Februarie 2018

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

 Angajare

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 1.1  Cresterea ocuparii tinerilor NEETs cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori / entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori;
 • Entitatile selectate / desemnate pentru implementarea schemelor de grant global in domeniul antreprenoriatului.
 • SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.);

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de masuri active de ocupare care constau in servicii personalizate de informare, consiliere si orientare, sprijin in gasirea unui loc de munca / plasare pe piata muncii etc., in functie de abilitatile de baza ale persoanelor vizate;
 • Participarea la programe de ucenicie (pentru tinerii care nu au absolvit invatamantul minimim obligatoriu) si stagii (pentru tinerii care au absolvit invatamantul universitar) prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie si a mentorilor) in vederea organizarii unor astfel de scheme;
 • Stimularea angajatorilor, (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de munca pentru tinerii NEETs someri;
 • Sprijin in gasirea unui loc de munca/ plasare pe piata muncii etc;
 • Acordarea de sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi de catre tinerii NEETs someri;
 • Consiliere si formare pentru tinerii NEETs in domeniul antreprenoriatului in vederea crearii de intreprinderi, precum si programe de tutorat/ mentorat pentru cresterea si consolidarea afacerilor;
 • Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care gasesc un loc de munca intr-o alta zona / regiune sa se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar (ex. prime de mobilitate si / sau de instalare.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POCU – OS 2.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Cine poate accesa finantare:

 • Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare);

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), cu accent pe cei din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de masuri active de ocupare care constau in servicii personalizate de informare, consiliere si orientare, sprijin in gasirea de loc de munca / plasarea pe piata muncii etc. in functie de abilitatile de baza ale persoanelor vizate;
 • Participarea la programe de ucenicie (pentru tinerii care nu au absolvit invatamantul minimim obligatoriu) si stagii (pentru tinerii care au absolvit invatamantul universitar) prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie si a mentorilor) in vederea organizarii unor astfel de scheme;
 • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de munca pentru tinerii NEETs someri;
 • Sprijin in gasirea unui loc de munca / plasare pe piata muncii etc;
 • Acordarea de sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi de catre tinerii NEETs someri;
 • Consiliere si formare pentru tinerii NEETs someri in domeniul antreprenoriatului in vederea crearii de intreprinderi, precum si programe de tutorat / mentorat pentru cresterea si consolidarea afacerilor;
 • Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care gasesc un loc de munca intr-o alta zona / regiune sa se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar (ex. prime de mobilitate si / sau de instalare).

 

Training

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 1.2 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia).

Cine poate accesa finantare:

 • Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori / Angajatori;
 • Entitatile selectate / desemnate pentru implementarea schemelor de grant global in domeniul antreprenoriatului;
 • SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.);

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Participarea la programe de formare profesionala adaptate la nevoile specifice ale grupului tinta;
 • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POCU – OS 2.2 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Cine poate accesa finantare:

 • Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori / Angajatori;
 • Entitatile selectate / desemnate pentru implementarea schemelor in domeniul antreprenoriatului.
 • SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare);

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), cu accent pe cei din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Participarea la programe de formare profesionala personalizate in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii;
 • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal.