Internship

Organizatiile private interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a organiza internship-uri prin urmatoarele instrumente:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Internship POCU – OS 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI Lansare estimata: Ianuarie 2018
POCU – OS 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Apel I: 13.10.2016 – 9.12.2016 

Apel II: TBD

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Internship

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori;
 • Asociatii profesionale;
 • Camere de comert si industrie;
 • Institutii si organizatii membre ale consortiilor si Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala cat si in domeniul formarii profesionale;
 • Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate;
 • Scoli doctorale si graduale cu personalitate juridica, inclusiv parteneriate intre acestea si sectorul privat/ centre de CDI;

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Studenti (ISCED 5-7);
 • Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat;
 • Cercetatori post-doctorat;
 • Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior);
 • Angajatori;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijinirea incheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator, programe de internship / programe de invatare la locul de munca etc., adresate studentilor si cursantilor colegiilor organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior (ISCED 4-7), inclusiv prin incurajarea implicarii angajatorilor in programe de invatare la locul de munca;
 • Organizarea si derularea programe de invatare prin experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii, formarea de competente antreprenoriale prin intreprinderea simulata, in special in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor (ISCED 4-8);
 • Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universitati si actorii din domeniul cercetarii si inovarii pentru stimularea dezvoltarii de noi programe de studii doctorale si postdoctorale cu aplicatii directe in economie, cu atentie deosebita acordata sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi si sprijinirea cercetatorilor pentru a se implica in cercetarea post-doctorala, inclusiv prin acordarea de burse si sprijinirea mobilitatii interne si transnationale;
 • Activitati de cercetare si de colaborare in retea pentru tinerii cercetatori in scopul crearii de sinergii intre cercetare si inovare, in special in ceea ce priveste complementaritatea cu sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in sprijinul internationalizarii invatamantului tertiar;
 • Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii / sectorul privat catre institutiile de invatamant superior privind nevoile lor de instruire, precum si de la institutiile de invatamant catre companii, pentru a raspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional / local.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POCU – OS 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cine poate accesa finantare:

 • Angajatori;
 • Asociatii profesionale;
 • Camere de comert si industrie;
 • Institutii si organizatii membre ale consortiilor si Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala cat si in domeniul formarii profesionale;
 • Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala;
 • Furnizori autorizati, publici si privati, care asigura formarea teoretica in cadrul programului de formare prin ucenicie la locul de munca;
 • Organizatii sindicale si organizatii patronale;

Categorii de persoane carora trebuie sa va adresati:

 • Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4);
 • Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant);
 • Ucenici;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijinirea incheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin instituirea unui sistem de stagii de practica la un potential angajator, prin organizarea de programe de internship / traineeship etc., inclusiv prin incurajarea implicarii angajatorilor in programe de invatare la locul de munca;
 • Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca (internship / traineeship, stagii de practica, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin invatamant dual, formare de competente antreprenoriale prin firma de exercitiu, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobandirea de competente corelate cu necesitatile pietei muncii. Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii / sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la nivel regional / local.