Alte tipuri de investitii in mediul rural

Se pot accesa finantari nerambursabile si pentru dezvoltarea de activitati non-agricole in mediul rural, pentru urmatoarele domenii de investitii:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Activitati non-agricole PNDR – sM 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole 03.05.2017 – 31.07.2017
Dezvoltarea mediului rural PNDR – sM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 28.03.2017 – 30.06.2017

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Activitati non – agricole

 

Instrumentul de finantare: PNDR – sM 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Cine poate beneficia:

 • Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

Care este valoarea proiectului:

 • Pana la 200.000 euro cu un procent de finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la maxim 90%;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Investitii in productie: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de hartie si carton; produse chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; Industrie metalurgica, constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, produse electrice, electronice;
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti: olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
 • Investitii legate de furnizarea de servicii: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanta, contabilitate, audit; activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investitii in pensiuni agro-turistice, proiecte de activitati de agrement;
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete).

 

Dezvoltarea mediului rural

 

Instrumentul de finantare: PNDR – sM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

 Cine poate beneficia:

 • ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after‐school);
 • Comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;

Care este valoarea proiectului:

 • Pana la 500.000 euro cu un procent de finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la maxim 100%;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;
 • Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior (licee), filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
 • Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip afterschool, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.