Investitii in energie

Companiile mari interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in domeniul energetic, in special pentru:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Achizitii de echipamente  / Constructii pentru producerea de energie POIM – OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate 17.10.2016 – 17.10.2017
Eficientizarea consumului de energie POIM – OS 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali 17.10.2016 – 17.10.2017
POIM – OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienta  17.07.2017 – 31.12.2019

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Achizitii de echipamente / Constructii pentru producerea de energie

 

Instrumentul de finantare: POIM – OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate

 Valoarea proiectului:

 • Maxim 15.000.000 euro;

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • 60% din costurile eligibile pentru companiile mari;

 Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor / instalatiilor proiectului;
 • Executia cladirilor si / sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului;
 • Achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua necesare indeplinirii obiectivului proiectului; Organizarea de santier;
 • Lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public);
 • Reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica (in cazul proiectelor propuse de UAT/ADI);
 • Pregatirea proiectului (Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, documentatia de atribuire, obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc); managementul proiectului; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului-numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat;
 • Proiecte de valorificare a energiei geotermale: executia forajului / forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraj existente si pompele de caldura cu un coeficient de performanta sezoniera SPF min>=3). In cazul proiectelor de producere a energiei din biomasa, se poate include si producerea biogazului.

 

Eficientizarea consumului de energie

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POIM – OS 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali

 Valoarea proiectului:

 • Maxim 200.000 euro, ajutor de minimis;

 Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • 100%;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali;
 • Proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov nu sunt eligibile.

Pentru o detaliere mai clara prezentam si lista cheltuielilor eligibile:

 • Instalatii / echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la intreprinderi din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul de reducere imediata a pierderilor si cuantificarea potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului;
 • Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru instrumente de masura si/sau instrumente de masura si dispozitive de control pentru date de proces industrial ;
 • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din camp, sistem de comunicare date, statie;
 • Sistem de comunicare date ;
 • Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este legata de toate echipamentele si subsistemele);
 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni;
 • Alte echipamente.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POIM – OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa prin cogenerare de inalta eficienta

 Valoarea proiectului:

 • Maxim 6.000.000 euro;

 Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • 60% din costurile eligibile pentru companiile mari;

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor;
 • In cadrul proiectelor vor fi finantate toate acele activitati care asigura si contribuie la implementarea sistemelor de cogenerare de inalta eficienta;
 • Modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta se refera la investitii legate de lucrari la nivelul unei instalatii existente, care au ca scop crearea unei capacitati suplimentare de productie (considerate instalatii noi).

Aceste proiecte / activitati se vor putea realiza prin cheltuieli de tipul:

 • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente pentru constructia / modernizarea unitatilor de cogenerare de inalta eficienta ale întreprinderilor din industrie;
 • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de producție a energiei prin cogenerare.