Finantari mediul public

Organizatiile publice care activeaza in domeniul sanatatii si care doresc sa se dezvolte pot accesa finantari nerambursabile prin intermediul urmatoarelor instrumente de finantare:

Tip investitie

Instrument

Perioada depunere proiecte

Finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 (POR) 

POR – OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate si

POR – OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta

Lansare estimata: Ianuarie 2018

POR – OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate

Lansare estimata: Martie 2018

Finantari in cadrul Programului Operational Competitivitate  2014-2020 (POC)

POC – Actiunea 111 Mari infrastructuri de CD. Tip proiect – Proiecte pentru institutii publice de CD/Universitati

Sesiunea I: 27.06-25.08.2015

Sesiunea II: Trim. II 2016

POC – Actiunea 113 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

09.11.2016 – 29.12.2023

POC – Actiunea 114 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD. Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate.

Sesiunea I: 27.06.2015 – 1.09.2015

Urmatoarea sesiune: TBD

POC – Actiunea 123 Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnerships);

Sesiunea I: 27 Iunie – 11 August 2015

Sesiunea II: TBD

POC – Actiunea 233 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura

Lansare estimata: Februarie 2018

Finantari in cadrul Programului Operational Capitalul Uman 2014-2020 (POCU)

POCU – OS 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate

sesiune inchisa

POCU – OS 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate

sesiune inchisa

POCU – OS 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvate nevoilor specifice.

Lansare estimata: Februarie – Martie 2018

POCU – OS 4.9 Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii

TBD

POCU – OS 4.10 Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de asistenta medicala la nivelul comunitatii.

Lansare estimata: Februarie 2018

POCU – OS 4.11 Cresterea utilizarii / aplicarii de solutii TIC (e-sanatate, telemedicina etc.) in furnizarea serviciilor medicale.

TBD

POCU – OS 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC

Lansare estimata: Martie 2018

POCU – OS 5.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC

sesiune inchisa

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

 Finantari in cadrul POR 2014-2020

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POR – OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate si OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritati si institutii publice locale (UAT). Activitatile privind spitalele de urgenta regionale vor avea ca beneficiar Ministerul Sanatatii, precum si parteneriate intre acesta si autoritatile si institutiile publice locale

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Informatie indisponibila momentan;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Investitiile vor sprijini infrastructura de servicii ce deservesc comunitatea, respectiv constructia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale („community care services”); Concomitent cu serviciile medicale, in cadrul acestor centre se vor putea furniza si servicii sociale de baza (identificarea cazurilor sociale, consiliere si asistare sociala etc.); Se vor solutiona aspectele privind accesibilitatea beneficiarilor de la sate (in special a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile – copii, persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, tineri, femei, persoane roma etc.), la serviciile sociale si medicale primare, dar si cele privind asigurarea unui standard minim de calitate a acestor servicii (indiferent de mediul de rezidenta, urban-rural);

Se doreste finantarea interventiilor care vizeaza:

 • Consolidarea infrastructurii ambulatoriilor, prin actiuni de reabilitare / modernizare / extindere / dotare a ambulatoriilor de specialitate, inclusiv a celor ce vor rezulta din procesul de reorganizare / rationalizare a spitalelor mici, ineficiente;
 • Investitii in unitatile de primiri urgente de la nivelul spitalelor judetene.

Aceasta interventie va consta in  constructia a trei spitale regionale de urgenta, in NE – Iasi  si SV – Craiova si NV – Cluj-Napoca care vor face parte dintr-o retea strategica de 8 spitale regionale de urgenta prin care se va realiza acoperirea, la nivel national, cu servicii medicale complexe, integrate, de inalt nivel medical.

Investitiile in reteaua de ambulatorii si de centre comunitare integrate socio-medicale vor fi prioritizate in functie de: nivelul de saracie, accesul pre-existent la servicii medicale, alti indicatori de vulnerabilitate (rate ridicate de saracie, rate ridicate ale minoritatilor etnice, indicatori slabi de mortalitate si morbiditate, gen – femei  etc.). Actiunile sprijinite in cadrul acestei prioritati se refera la:

 • Constructie / reabilitarea / modernizarea / extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;
 • Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea / rationalizarea spitalelor mici, ineficiente;
 • Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii de unitati de primiri urgente;
 • Constructia / dotarea spitalelor de urgenta regionale.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POR –  OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate

Cine poate accesa finantare:

 • Grupuri de actiune locala: reprezentanti ai autoritatii publice locale, ai institutiilor, ai mediului de afaceri local, ai societatii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru interventie.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Informatie indisponibila momentan;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Fara a fi exhaustive, tipurile de actiuni care vor fi avute in vedere pentru finantare prin POR vizeaza:

 • Investitiile in infrastructura de locuire – construirea / reabilitare / modernizare locuintelor sociale, intreprinderilor de economie sociala de insertie;
 • Investitii in infrastructura de sanatate, servicii sociale – reabilitarea / modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociala;
 • Investitii in infrastructura de educatie – construire / reabilitare / modernizare de unitati de invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare, scoli gimnaziale etc.);
 • Investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv;
 • Constructia / reabilitarea / modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
 • Crearea / reabilitarea / modernizarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea / modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.);
 • Construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii.

 

 Finantari in cadrul POC 2014-2020

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POC – Actiunea 111 Mari infrastructuri de CD. Tip proiect – Proiecte pentru institutii publice de CD/Universitati.

Cine poate accesa finantare:

 • Institutele publice de CD sau Universitati cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes public.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Valoarea finantarii pe proiect: Intre 4,5 mil lei  si 90 mil lei
 • Procente finantare: 100% din totalul costurilor eligibile.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre / laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare;
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de  noi directii de cercetare;
 • Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul).

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POC – Actiunea 113 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.

Cine poate accesa finantare:

 • Organizatii de cercetare de drept public si / sau privat si intreprinderi mari, mijlocii sau mici cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes public.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Informatie indisponibila momentan

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Proiecte pentru catedre ERA – „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeana a Cercetarii). Orizont 2020 va finanta costurile de personal si administrative;
 • Proiecte de ”teaming” intre institutii de cercetare puternice si institutii de cercetare cu potential de excelenta din regiunile cu performante scazute in domeniul CDI vor conduce la imbunatatirea centrelor de excelenta din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei. Orizont 2020 va finanta faza pregatitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) in vederea dezvoltarii capacitatii de CD printr-un proces de teaming cu o institutie performanta dintr-un alt SM. Fondurile structurale vor interveni in faza a doua de teaming pentru finantarea investitiilor in infrastructura CD.

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POC – Actiunea 114 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD. Tip proiect Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate.

Cine poate accesa finantare:

 • Organizatii de cercetare;
 • Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes public.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii:

 • Maxim 9 mil lei.

Procente finantare:

Activitate de Cercetare fundamentala – 100%

Activitate de Cercetare industriala:

 • Intreprindere mare: 50%;
 • IMM: pana la 70%;
 • Organizatie de cercetare: 100%;

Activitate de Dezvoltare experimentala:

 • Intreprindere mare: 25%;
 • IMM: pana la 70%;
 • Organizatie de cercetare: 100%;

Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD:

 • Intreprindere mare: 50%;
 • IMM: pana la 70%;
 • Organizatie de cercetare: 100%;

Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala:

 • IMM: pana la 70%;
 • Organizatie de cercetare: 100%;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Activitati de cercetare fundamentala;
 • Activitati de cercetare industriala;
 • Activitati de dezvoltare experimentala;
 • Activitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD;
 • Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);
 • Activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
 • Management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare);

 

Instrumentul de finantare: varianta 4 – POC – Actiunea 123 Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer Partnerships)

Cine poate accesa finantare:

 • Organizatiile de cercetare (institutii de CD si de invatamant superior) cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes public.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Valoarea finantarii pe proiect: Intre 4,5 mil lei  si 13,5 mil lei
 • Procente finantare: 100% din totalul costurilor eligibile.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Aceasta actiune urmareste sa incurajeze interactiunea institutiilor de invatamant superior si a institutiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finantarea accesului intreprinderilor la expertiza extinsa si la facilitatile organizatiilor de cercetare, pentru ca intreprinderile sa-si dezvolte afacerile cerute de piata. In acest scop, se vor constitui parteneriate intre organizatiile de cercetare si intreprinderi / grupuri de intreprinderi interesate sa obtina cunostinte, inclusive abilitati si competente care vor raspunde nevoilor strategice de dezvoltare ale intreprinderilor si vor oferi solutii inovative pentru obtinerea de produse si procese, tehnologii noi / imbunatatite identificate de intreprinderi ca fiind cerute de piata.

In acelasi timp se urmareste valorificarea potentialului infrastructurilor de CD existente, dezvoltate sau modernizate si a resurselor care pot servi nevoilor de inovare ale intreprinderilor in scopul cresterii valorii adaugate a sectoarelor competitive sau cu potential de crestere.

 

Instrumentul de finantare: varianta 5 – POC – Actiunea 233 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile administratiei publice centrale cu responsabilitati in domeniile sanatate si TIC.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii:

 • Informatie indisponibila momentan

Procente finantare:

 • 100% din cheltuielile eligibile pentru solicitantii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate;
 • 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Proiectele vor viza asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic al sanatatii si telemedicinei:

 • Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sanatate vizeaza implementarea de actiuni pentru dezvoltarea/consolidarea sistemelor informationale existente si cresterea gradului de interoperabilitate a acestora. Principalele componente ale sistemului informatic al sanatatii ca suport pentru procesul de luare a deciziilor vor include: depozitul de date, instrumente analitice si de raportare, sistem de prezentare, sistem administrativ de suport operare.
 • Telemedicina asigura transferul electronic al datelor medicale, prin sisteme de telecomunicatii asigurandu-se:
  • Furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare pacientilor externati din spitale;
  • Facilitarea accesului populatiei din zona rurala la servicii ambulatorii de specialitate.

 

 Finantari in cadrul POCU 2014-2020

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POCU – OS 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile publice locale si centrale;
 • ONG-uri selectate;
 • Administratorii schemelor de tip grant global; cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii roma.
 • Personalul din cadrul serviciilor de la nivelul comunitatii;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti / parinti etc (ex. masuri active de ocupare, formare profesionala, de insertie socioprofesionala, servicii sociale/medicale, consiliere psihologica etc) prin intermediul centrelor multi-functionale/punctelor unice de acces la servicii / one-stop shop sau / si prin implicarea specialistilor de la nivelul retelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
 • Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale / furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atentie deosebita va fi acordata incurajarii abordarilor inovative in furnizarea acestor servicii.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POCU –  OS 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non-roma), prin implementarea de masuri integrate

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile publice locale si centrale;
 • ONG-uri selectate;
 • Administratorii schemelor de tip grant global; cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Persoanele din comunitatile marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
 • Personalul din cadrul serviciilor de la nivelul comunitatii.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti / parinti etc (ex. masuri active de ocupare, formare profesionala, de insertie socioprofesionala, servicii sociale / medicale, consiliere psihologica etc) prin intermediul centrelor multi-functionale / punctelor unice de acces la servicii / one-stop shop sau / si prin implicarea specialistilor de la nivelul retelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
 • Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale / furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atentie deosebita va fi acordata incurajarii abordarilor inovative in furnizarea acestor servicii

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POCU – OS 4.4 Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor specifice

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile centrale si locale, in parteneriat cu actorii sociali relevanti;
 • ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii / Furnizori de servicii sociale / de ocupare a fortei de munca;
 • Administratorii schemelor de tip grant global cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu prioritar de interes.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Persoanele fara adapost, persoanele care sufera de forme de dependenta, victimele violentei domestice, ale traficului de fiinte umane, persoanele private de libertate sau aflate in perioada de probatiune, fostii detinuti, persoanele varstnice si cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta sau in risc de excluziune sociala / Autoritatile centrale si locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali relevanti / ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii / Furnizori de servicii sociale / de ocupare a fortei de munca / Administratorii schemelor de tip grant global / Personal al autoritatilor / agentiilor publice / private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile / Personal al organizatiilor societatii civile si ONG-uri etc.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Se vor finanta proiecte care vizeaza sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii / accesului la servicii integrate (ex. tratament medical de post-cura; tratamentul bolilor asociate consumului de droguri / alcool; psihoterapie individuala si de grup; consiliere familiala;, consiliere scolara si vocationala, orientare profesionala; furnizarea de masuri active de ocupare, consiliere, formare, reinsertie / acompaniere socio-profesionala in vederea insertiei / reinsertiei socio-profesionale etc.).

 

Instrumentul de finantare: varianta 4 – POCU – OS 4.9 Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii

Cine poate accesa finantare:

 • Ministerul Sanatatii / autoritati publice singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.);
 • Administratorii schemelor de tip grant global.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Personal din autoritati publice;
 • Specialisti in furnizarea de servicii medicale;
 • Persoane apartinand grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (ex. programele de screening).

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive / de diagnosticare precoce pentru mama si copil, inclusiv prin formarea personalului implicat în îngrijirea gravidei si copilului (ex. medici, asistente, alt personal relevant), actualizarea cadrului metodologic, monitorizarea, evaluarea nevoilor, în conditiile unui profil defavorabil al mortalitatii materno-infantile;
 • Sprijin pentru furnizarea unor programe si servicii de sanatate esentiale cu o componenta puternic orientata catre prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al patologilor prioritare (ex. boli cardio-vasculare, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatita cronica, tuberculoza, HIV-SIDA etc.), inclusiv prin formarea profesionistilor implicati si dezvoltarea cadrului metodologic;
 • Interventii si activitati de informare, educare, constientizare, comunicare la nivel de individ, grup si/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în conditiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si de drepturile la servicii de sanatate;

 

Instrumentul de finantare: varianta 5 – POCU – OS 4.10 Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de asistenta medicala la nivelul comunitatii

Cine poate accesa finantare:

 • Ministerul Sanatatii / autoritati publice singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.);
 • Administratorii schemelor de tip grant global.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Personal din autoritati publice;
 • Specialisti in furnizarea de servicii medicale;
 • Persoane apartinand grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (ex. programele de screening);

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijin pentru consolidarea retelei de asistenta medicala comunitara (asistenti medicali comunitari) prin furnizarea de servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populatiei, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate nevoilor acestora;

 

Instrumentul de finantare: varianta 6 – POCU – OS 4.11 Cresterea utilizarii/aplicarii de solutii TIC (e-sanatate, telemedicina etc.) in furnizarea serviciilor medicale.

Cine poate accesa finantare:

 • Ministerul Sanatatii / autoritati publice singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.);
 • Administratorii schemelor de tip grant global.

Cui trebuie sa va adresati:

 • Personal din autoritati publice;
 • Specialisti in furnizarea de servicii medicale;
 • Persoane apartinand grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (ex. programele de screening);

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sprijin pentru operationalizarea aplicarii de solutii TIC (e-sanatate, telemedicina etc.) in sectorul medical (ex. schimb de bune practici / furnizarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat in utilizarea noilor echipamente si tehnologii (sistemul e-sanatate, servicii integrate de asistenta medicala primara la nivelul comunitatii cu ajutorul solutiilor TIC, precum telemedicina etc.), elaborarea de proceduri etc.), inclusiv in baza valorificarii experientei altor SM in contextul cooperarii transnationale.

 

Instrumentul de finantare: varianta 7 – POCU – OS 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu (sanatate), in parteneriat cu actorii sociali relevanti / GAL;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Administratorul / administratorii schemei / schemelor de tip grant global;

Cui trebuie sa va adresati:

 • Zona urbana – orase cu peste 20.000 locuitori – Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii roma / Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (comunitati non–roma) / Personalul din cadrul serviciilor create de la nivelul comunitatii / Persoane apartinand minoritatii Roma.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/parinti etc (ex. masuri active de ocupare, formare profesionala, de insertie socioprofesionala, servicii sociale / medicale, consiliere psihologica etc.) prin intermediul centrelor multi-functionale / punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau / si prin implicarea specialistilor de la nivelul retelei teritoriale a Serviciul Public de Ocupare sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta social;
 • Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale / furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.

 

Instrumentul de finantare: varianta 8 – POCU – OS 5.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Cine poate accesa finantare:

 • Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu (sanatate), in parteneriat cu actorii sociali relevanti / GAL;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Administratorul / administratorii schemei / schemelor de tip grant global;

Cui trebuie sa va adresati:

 • Zona rurala si orase cu pana la 20.000 locuitori – Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (comunitati non –roma) / Personalul din cadrul serviciilor create de la nivelul comunitatii.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti / parinti etc (ex. masuri active de ocupare, formare profesionala, de insertie socioprofesionala, servicii sociale / medicale, consiliere psihologica etc.) prin intermediul centrelor multi-functionale / punctelor unice de acces la servicii / one-stop shop sau / si prin implicarea specialistilor de la nivelul retelei teritoriale a Serviciul Public de Ocupare sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta social;
 • Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale / furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.