Investitii in ferme zootehnice

Pentru fermele zootehnice exista posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investitii in urmatoarele domenii:

Tip investitie Instrument Perioada depunere proiecte
Infiintarea si /sau dezvoltarea fermei zootehnice PNDR – sM 4.1 Investitii in Exploatatii Agricole

03.05.2017 – 31.07.2017

Procesarea / vanzarea productiei Dvs PNDR – sM 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole 20.05.2016 – 15.12.2016

sesiune noua: TBD

PNDR – Schema de ajutor de stat GBER: „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” 03.05.2017 – 31.10.2017

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Infiintarea si / sau dezvoltarea fermei zootehnice

 

Instrumentul de finantare: PNDR – sM 4.1 Investitii in Exploatatii Agricole

 Cine poate beneficia:

 • Fermieri;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare din domeniul agricol;
 • Cooperative;
 • Grupuri de producatori.

Care este valoarea proiectului:

 • Intre 100.000 euro – 2.000.000 euro cu un procent de finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la maxim 90%;

Activitatile / Cheltuielile care se pot finanta:

 • Investitii in fermele zootehnice: de bovine, suine, pasari, ovine / caprine. Acestea pot fi pentru: infiintarea sau modernizarea / extinderea de grajduri pentru animale, achizitia de instalatii de adapat, de hranire, instalatii de muls, instalatii de tuns, echipamente pentru evacuare dejectii, instalatii de climatizare si ventilatii, instalatii de producere nutreturi, racordarea fermelor la utilitati: canalizare, apa, energie electrica, drumuri interioare in cadrul fermei, platforme betonate, imprejmuirea fermei, investitii in platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si in bazine de colectarea purinului;
 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini / utilaje si echipamente noi, mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale / pasari / albine;
 • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma (doar pentru investitii in modernizare). Peste 50% din productia proprie trebuie sa fie procesata pe lant (in exploatatia proprie sau prin membrii OIPA);
 • Investitii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din agricultura: instalatii de producere nutreturi, echipamente de uscare (cereale, plante aromatice etc.), echipamente in fermele de animale (evacuare dejectii, instalatii de hranire etc.), reabilitarea retelelor si bransamentelor in ferme etc. (reducerea consumului de apa si energie electrica si implicit a GES);
 • Investitii pentru producerea si utilizarea energiei electrice din surse regenerabile: biogaz, energia eoliana, hidroenergia, etc.(reducerea utilizarii surselor de energie conventionala si implicit a GES);
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Cheltuieli de marketing: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala);
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri si investitii determinate de conformare cu noile standarde;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 

Procesarea / vanzarea productiei Dvs.

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – PNDR – sM 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

Cine poate beneficia:

 • Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004, precum si intreprinderi mari);
 • Cooperativele si grupurile de producatori;

Care este valoarea proiectului:

 • Pana la 2.500.000 euro cu un procent de finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la maxim 70%;

Activitatile/ Cheltuielile care se pot finanta:

 • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • Constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • Constructii pentru colectarea materiei prime: centre colectare, receptionare, racire lapte; centre colectare, receptionare, sortare, ambalare oua; centre colectare, receptionare, sortare, ambalare legume; statii colectare, uscare, calibrare, curatire cereale si seminte oleaginoase;
 • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima/produse) – sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu;
 • Mijloacele de transport specializate in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, pentru: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului), creare marca inregistrata / brand, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro;
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico‐economica a proiectului;
 • Cheltuieli generale ale proiectului (consultanta, proiectare, avize, etc) in limita a maxim 5% pentru investitii in achizitii simple si 10% pentru investitii construtii-montaj;

 

Instrumentul de finantare: Varianta 2 – PNDR – Schema de ajutor de stat GBER: „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”

Cine poate beneficia:

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici si mijlocii;
 • Alte intreprinderi;

Care este valoarea proiectului:

 • Pana la 2.500.000 euro, maxim cu un procent de finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la maxim:
  • 50% pentru Regiunea Vest (Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara) si judetul Ilfov;
  • 35% pentru Bucuresti;
  • 50% pentru celelalte Regiuni (toate celelalte judetele);

Activitatile / Cheltuielile care se pot finanta:

1. Fabricarea produselor lactate – clasa CAEN 105:

 • Fabricarea inghetatei si altor produse asemanatoare inghetatei, cum este sorbetul – CAEN 1052;

2. Fabricarea altor produse alimentare – clasa CAEN 108:

 • Preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice – CAEN 1086:
 • Fabricarea produselor alimentare pentru utilizari nutritionale speciale (Directivele Consiliului, JO L 186, 30.06.1989):
  • lapte praf pentru sugari;
  • lapte si alte alimente pentru copii mici; alimente pentru sugari;
  • alimente cu continut redus de calorii, pentru controlul greutatii;
  • alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;
  • alimente cu continut redus de sodiu, exclusiv sare si sare fara sodiu; alimente fara gluten; alimente recomandate in efortul muscular intens, in special pentru sportivi;
  • alimente pentru persoane ce sufera de dereglari ale metabolismului carbohidratilor (diabet);
 • Alte produse alimentare n.c.a. – CAEN 1089:
  • fabricarea produselor din oua, a albuminei din oua etc.;
  • fabricarea drojdiei de bere;
  • fabricarea laptelui obtinut in afara laptariilor si a inlocuitorilor de brânza;