Finantari mediul privat

Organizatiile private care activeaza in domeniul sanatatii si care doresc sa se dezvolte pot accesa finantari nerambursabile prin intermediul urmatoarelor instrumente de finantare:

Tip investitie Instrument

Perioada depunere proiecte

Finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 (POR)

POR – OS 1.1 Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Lansare estimativa: Februarie 2018

POR – OS 2.1 Consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Informatie indisponibila momentan;

POR – OS 2.2 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Lansare estimativa: Ianuarie 2018

 

Finantari in cadrul Programului Operational Competitivitate  2014-2020 (POC)

POC – Actiunea 111 Mari infrastructuri de CD, Tip proiect – Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

27.06.2015, sesiune deschisa

Depunere continua

POC – Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere. Tip proiect – Intreprinderi nou-infiintate inovatoare.

Sesiunea I: 27.06.2015- 11.08.2015

Urmatoarea sesiune: neanuntata inca

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat – pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (HG 807/2014) – Valabila pana in decembrie 2020

Sesiune anterioara: 01.01-25.06.2015

Termen sesiune noua – neanuntat

Schema de ajutor de stat – pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca (HG 332/2014) – Valabila pana in decembrie 2020

Sesiune anterioara: 24.08-18.09.2015

Termen sesiune noua – neanuntat

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

 

Finantari in cadrul POR 2014-2020

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POR – OS 1.1 Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta

Cine poate accesa finantare:

 • Entitati juridic constituite care furnizeaza activitati de transfer tehnologic, cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii:

 • Informatie indisponibila momentan;

Procente finantare:

Intreprindere mijlocie:

 • 60% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 45% – Vest si Ilfov
 • 25% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 20% – Bucuresti pentru 2018-2020

Intreprindere mica si micro:

 • 70% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 55% – Vest si Ilfov
 • 35% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 30% – Bucuresti pentru 2018-2020

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Se pot realiza investitii in activitatile specifice entitatilor de Inovare si Transfer Tehnologic (ITT), in vederea realizarii de servicii tehnologice specifice pentru firmele beneficiare de transfer tehnologic. Printre aceste activitati pot fi enumerate:

 • studii de investitii tehnologice;
 • asistenta si consultanta tehnica de specialitate la aplicarea / achizitionarea de tehnologii;
 • evaluare tehnologica si audit tehnologic;
 • supraveghere tehnologica, informare tehnologica, asistenta la restructurarea / retehnologizarea si dimensionarea agentilor economici;
 • dezvoltarea de activitati economice inovative in vederea reconversiei fortei de munca in zonele cu probleme accentuate cu somajul;
 • urmarirea dezvoltarii tehnologice in plan intern si international;
 • transfer tehnologic si validare tehnologica;
 • prognoza, evaluare tehnologica;
 • audit tehnologic;
 • analize statistice si indicatori ai eficientei inovarii;
 • crearea, dezvoltarea si intretinerea de banci de date specializate etc.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POR – OS 2.1 Consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare

Cine poate accesa finantare:

 • Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Valoarea finantarii: valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro;
 • Procente finantare: 100% din valoarea eligibila a investitiei.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie / prestare servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale (cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe);
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POR – OS 2.2 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Cine poate accesa finantare:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban;
 • Intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural;

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii

Grant:

 • Valoare minima eligibila: 200.000 euro
 • Valoare maxima eligibila: 1 mil euro

Credit cu grant:

 • Valoare minima eligibila: 1 mil euro
 • Valoare maxima eligibila: 5 mil euro

Procente finantare:

Intreprindere mijlocie:

 • 60% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 45% – Vest si Ilfov
 • 25% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 20% – Bucuresti pentru 2018-2020

Intreprindere mica si micro:

 • 70% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 55% – Vest si Ilfov
 • 35% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 30% – Bucuresti pentru 2018-2020

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • activitatile de constructie, modernizare sau extindere a spatiilor de productie sau servicii;
 • activitatile pentru dotarea cu echipamente si instalatii industriale, masini si utilaje sau alte tipuri de dotari specifice, activitatile de inovare, in conformitate cu prevederile Manualului OSLO – ”Guidelines for collecting and interpreting innovation data”- OEC:
  • activitati de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO, respectiv finantarea costurilor suportate de un IMM pentru certificarea sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii, simplu sau integrat, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), etc.
  • activitati privind parcurgerea procesului de certificare nationala / internationala a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  • activitatile de realizarea a website-ului pentru prezentarea activitatii potentialului beneficiar si a produselor sau serviciilor desfasurate de acesta (inclusiv activitatile de inregistrare a domeniului), pentru IMM-urile care nu detin, sau pentru cele care vor sa-l upgradeze precum si activitatile de achizitionare de instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie, pentru eficientizarea activitatilor desfasurate;
  • e-commerce, atat prin sustinerea promovarii produselor si a activitatii pe site-urile IMM-urilor, cat si prin sustinerea unor solutii de afaceri inovatoare (introducerea de servicii TIC intr-un proces de afaceri existent, prin achizitionarea de aplicatii electronice pentru cataloage electronice, achizitii publice, e-licitatie, facturarea electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazin electronic, plata unui tert, furnizor de servicii cu valoare adaugata pentru canalele de comert electronic, plata electronica, etc.);
  • interventii pentru a sprijini accesul la pietele internationale, prin masuri de internationalizare care nu se limiteaza doar la participarea la targuri sau misiuni comerciale, ci sunt combinate cu actiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoasterea pietelor unor terte tari, adaptarea produselor / serviciilor pentru anumite piete, etc.

 

Finantari in cadrul POC 2014-2020

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 – POC – Actiunea 111 Mari infrastructuri de CD, Tip proiect – Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

Cine poate accesa finantare:

 • Entitati constituite conform prevederilor Legilor nr. 31/1990, 15/1990, OUG 30/1997.

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii:

 • 4,5 mil lei si 90 mil lei;

Procente finantare:

Intreprindere mijlocie:

 • 60% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 45% – Vest si Ilfov
 • 25% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 20% – Bucuresti pentru 2018-2020

Intreprindere mica si micro:

 • 70% – N-V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V
 • 55% – Vest si Ilfov
 • 35% – Bucuresti pana la 31.12.2017
 • 30% – Bucuresti pentru 2018-2020

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Constructia de noi departamente de CD (laboratoare / centre de CD etc) insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea departamentelor de CD existente, schimbarea destinatiei unei constructii pentru crearea unui departament de CD insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare.

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – POC –  Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere. Tip proiect – Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off.

Cine poate accesa finantare:

 • Start-up-uri;
 • Spin-off-uri;

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

 • Valoarea finantarii: maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro.
 • Procent finantare: maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si / sau dezvoltare experimentala);
 • Achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si / sau dezvoltare experimentala);
 • Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
 • Achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate, marcarea calitatii, testare si certificare, studii de piata;
 • Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu;
 • Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu);
 • Activitati de informare si publicitate privind proiectul;
 • Activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor.

 

Instrumentul de finantare: varianta 3 – POC – Actiunea 121 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere. Tip proiect – Intreprinderi nou-infiintate inovatoare.

Cine poate accesa finantare:

 • Intreprinderea nou-infiintata inovatoare,

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea finantarii:

 • Maxim 4,5 mil lei pentru Bucuresti-Ilfov;
 • Maxim 6,75 mil lei pentru celelalte regiuni.

Procent finantare:

 • 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata inovatoare.

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Activitatile de cercetare industriala – realizate direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs / metoda / sistem / tehnologie / serviciu nou sau substantial imbunatatit.
 • Activitatile de dezvoltare experimentala – realizate direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite.
 • Activitatile de inovare – realizate direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de inovare.
 • Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii.

 

Finantare prin intermediul Schemelor de ajutor de stat

 

Instrumentul de finantare: varianta 1 –  Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (HG 807/2014) – Valabila pana in decembrie 2020

Cine poate accesa finantare:

 • Intreprinderi nou-infiintate;
 • Intreprinderi in activitate;
 • IMM-uri cat si intreprinderi mari;
 • Companii din toate sectoarele economice cu exceptia celor din domeniile din Anexa 1 a HG 807/2014,

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoare minima proiect / investitie: 10 mil euro;

Procente si valoare maxima finantare:

 • Bucuresti (2014 – 2017) – 15%, maxim 11,25 mil euro;
 • Bucuresti (2018 – 2020) -10%, maxim 7,5 mil euro;
 • Vest si Ilfov – 35%, maxim 26,25 mil euro;
 • Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia – 50%, maxim 37,5 mil euro;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

 • Sunt finantate investitiile initiale – investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de: demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala in procesul general de productie din cadrul unei unitati existente;
 • Pentru Bucuresti sunt finantate doar investitiile initiale in favoarea unei noi activitati economice;
 • Investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, reprezinta investitia in imobilizari corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea unei unitati noi sau diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva;

 

Instrumentul de finantare: varianta 2 – Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca (HG 332/2014) – Valabila pana in decembrie 2020

Cine poate accesa finantare:

 • Intreprinderi nou-infiintate;
 • Intreprinderi in activitate;
 • IMM-uri cat si intreprinderi mari;
 • Companii din toate sectoarele economice cu exceptia celor din domeniile din Anexa 1 a HG 332/2014;

Cu accent pe domeniile de specializare inteligenta din SNC, inclusiv sanatatea ca domeniu de prioritate publica.

Valoare proiect si finantare acordata:

Valoarea eligibila: este data de costul total salarial, calculat pana la limita salariului mediu brut pe economie.

Procente si valoare maxima finantare:

 • Bucuresti (2014 – 2017) – 15%, maxim 11,25 mil euro;
 • Bucuresti (2018 – 2020) -10%, maxim 7,5 mil euro;
 • Vest si Ilfov – 35%, maxim 26,25 mil euro;
 • Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia – 50%, maxim 37,5 mil euro;

Activitatile/Cheltuielile care se pot finanta:

Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie considerate investitii initiale, si respectiv investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, in cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti;
 • sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 10 de locuri de munca dintre care minim 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati;
 • sa fie viabile si sa determine eficienta economica a intreprinderii, conform planului de afaceri ce va trebui depus.

Investitie initiala – investitia in imobilizari corporale si necorporale legate de infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati existente sau schimbarea fundamentala a procesului general de productie.