Investitii in echipamente si constructii

Companiile mari interesate au posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru a realiza investitii in diferite tipuri de active necesare dezvoltarii activitatii desfasurate, in special in echipamente si constructii, prin urmatorul instrument:

Tip investitie

Instrument

Perioada depunere proiecte

Investitii in echipamente si constructii Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (HG 807/2014);

Sesiune anterioara: 01.01-25.06 2015

Termen sesiune noua – neanuntat

 

⇒ In continuare prezentam informatii pentru fiecare tip de investitie ce va pot ajuta in conturarea ideii Dvs. de proiect.

⇒ Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect,  calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati sau sa ne transmiteti formularul de contact.

Investitii in echipamente si constructii

 

Instrumentul de finantare: Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (HG 807/2014);

 Valoarea proiectului:

 • Valoarea eligibila minima: 10 mil. euro
 • Valoarea eligibila maxima:
  • Pana la 11,25 milioane euro (2014 – 2017) si 7,5 milioane euro (2018 – 2020), in regiunea Bucuresti
  • Pana la 26,25 milioane euro pentru regiunile Vest si Ilfov
  • Pana la 37,5 milioane euro in regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Procentul de finantare nerambursabila (din valoarea cheltuielilor eligibile):

 • Pana la 15% (2014 -2017) si pana la 10% (2018-2020) – Bucuresti;
 • Pana la 35% – Ilfov si Vest;
 • Pana la 50% – Nord-Vest; Centru; Nord-Est; Sud-Est; Sud Muntenia; Sud-Vest Oltenia.

Tipuri de proiecte/Activitati finantabile:

 • Sunt finantate investitiile initiale – investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de: demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala in procesul general de productie din cadrul unei unitati existente.

Pentru Bucuresti sunt finantate doar investitiile initiale in favoarea unei noi activitati economice.

 • Investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, reprezinta investitia in imobilizari corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea unei unitati noi sau diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva;

Pentru o detaliere mai clara prezentam si tipurile de cheltuieli eligibile:

 • Costurile aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale

Active corporale sunt activele asociate investitiei initiale reprezentate de:

 1. constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;
 2. instalatii tehnice, masini si echipamente noi cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare (2.500 ron, durata de amortizare minim 1 an).

Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente constructiilor este 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie   desfasurata.

Pentru a fi considerate eligibile costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

 • Cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale. Valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna. 
  Nu sunt eligibile pentru a fi finantate cu ajutor de stat achizitia, modernizarea si reabilitarea de constructii.