Sanatate

Organizatiile publice sau private au posibilitatea de a accesa finantari nerambursabile in sectorul sanatate/medical, in principal prin urmatoarele programe de finantare:

1. Programul Operational Regional 2014 – 2020 (POR) isi propune sa asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regionala in Romania, completand directiile si prioritatile de dezvoltare regionala continute in Planul National de Dezvoltare si Cadrul National Strategic de Referinta 2007–2013 si implementate prin POR 2007–2013 si alte programe nationale. POR are  o alocare totala de aproximativ 8,2 mld euro (din care 6,7 mld euro reprezinta sprijinul Uniunii Europene iar 1,5 mld euro cofinantarea nationala) fiind impartit in 12 Axe Prioritare, dintre care 2 sustin investitii destinate sectorului sanatate/medical, respectiv:

 • Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale – 763,45 mil euro (alocare totala);
 • Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban – 101,41 mil euro (alocare totala).

2. Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020 (POC) contribuie la cresterea competitivitatii si la dezvoltarea economica prin imbunatatirea accesului, securitatii si utilizarii TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) si prin consolidarea activitatilor de CDI (Cercetare Dezvoltare Inovare). Totodata, POC contribuie in mod indirect la reformarea unor domenii precum educatia, sanatatea si cultura dar si la incluziunea sociala sau reducerea saraciei. POC are o alocare totala de aproximativ 1,582 mld euro (din care 1,329 mld euro reprezinta sprijinul Uniunii Europene iar aproximativ 0,253 mld euro cofinantarea nationala) fiind impartit pe urmatoarele doua Axe Prioritare:

 • Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor – 797,872 mil euro (alocare totala);
 • Axa prioritara 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva – 531,914 mil euro (alocare totala);

3. Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, continuand investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007-2013 si contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparitatile de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene. POCU are o alocare totala de aproximativ 5,059 mld euro (din care 4,326 mld euro reprezinta sprijinul Uninunii Europene iar 0,732 mld euro cofinantarea nationala) fiind impartit pe 7 Axe Prioritare, dintre 2 sustin investitii in domeniul sanatate/medical respectiv:

 • Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei – 1.110,191 mld euro (alocare totala);
 • Axa prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – 211,978 mil euro (alocare totala);

4. SCHEMELE DE AJUTOR DE STAT sunt derulate de Ministerul Finantelor Publice pentru finantarea proiectelor de investitii, oferind suport in vederea unor investitii in active sau sprijin pentru finantarea unor costuri salariale in cazul crearii de noi locuri de munca, ca urmare a unei investitii initiale. Ajutorul de stat este un stimulent oferit de statul roman sub forma rambursarii a pana la 50% din cheltuielile efectuate in cadrul unui proiect de investitii. Scopul schemelor de ajutor de stat este reprezentat de:

 • Sustinerea acelor proiecte de investitii de mare anvergura, cu importante efecte in economie;
 • Dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care utilizeaza tehnologii noi si creeaza locuri de munca;

In noua alocare de fonduri europene destinata Romaniei, o atentie deosebita va fi acordata organizatiilor care activeaza in domeniile prioritare, identificate prin doua strategii nationale: Strategia Nationala pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI) 2014-2020 si Strategia Nationala pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020.

Conform SNCDI 2014-2020 au fost identificate urmatoarele domenii de specializare inteligenta:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
 • Energie, mediu si schimbari climatice;
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate;

In cadrul SNCDI 2014-2020 un rol important va fi acordat Sanatatii, considerat domeniu de prioritate publica pentru actualul ciclu strategic. Sanatatea reprezinta un domeniu cu impact critic asupra calitatii vietii si a resuselor publice. Numai impactul economic indirect al starii de sanatate a populatiei este estimat la câteva procente din PIB. În acest domeniu, cercetarea si dezvoltarea experimentala au o contributie esentiala, influentând dramatic nu numai bunastarea individuala si generata, ci si perspectivele economice ale unei societati.

In plus, conform SNC 2014-2020 au fost identificate sectoarele economice cu potential de specializare inteligenta / directii de politica industriala. In cadrul acestor documente, prioritatile identificate se adreseaza in principal acelor domenii de activitate care joaca un rol economic important sau care au dovedit o crestere importanta in ultimii ani.

Rol economic important si cu influenta asupra ocuparii

Dinamica competitiva

Inovare dezvoltare tehnologica si valoare adaugata

Turism si ecoturism

Industria auto si componente

Sanatate si produse farmaceutice

Textile si pielarie

Tehnologia informatiilor si comunicatiilor

Energie si management de mediu

Lemn si mobila

Procesarea alimentelor si a bauturilor

Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii

Industrii creative

 

⇒ Pentru a va ajuta, am grupat in functie de nevoile Dvs finantarile pe tipuri de organizatii astfel (accesati categoria care va intereseaza):

Pentru informatii detaliate referitoare la: analiza eligibilitatii ideii Dvs de proiect, grupul tinta eligibil, calendarul lansarilor, scrierea cererii de finantare, managementul proiectului, training pentru echipa si multe altele, va rugam sa ne contactati, sau sa ne transmiteti formularul de contact.