Vesti bune! S-au deschis primele apeluri in cadrul POCU 2014-2020!

noiembrie 13th, 2015

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat ca incepand cu data de 20 noiembrie 2015 se vor putea depune primele cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020.

Propunerile de proiecte pentru primul apel, destinat inregistrarii tinerilor NEETs la Serviciul Public de Ocupare (Axa prioritara 2, Obiectiv specific 2.3), se pot depune incepand cu data de 20.11.2015, de catre Ministerul Muncii/Serviciile publice de ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (ONG-uri, Universitati), obiectivul principal fiind asigurarea unei implementari eficiente a schemelor de sprijin la nivelul intregii tari. Valoarea maxima a unui proiect nu poate depasi 49.000.000 euro.

Pentru cel de-al doilea apel, destinat dezvoltarii comunitatilor marginalizate unde exista populatie Roma (Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.1), cererile de proiecte se pot depune in intervalul 25.11.2015 – 25.01.2016, de catre ONG-uri si autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru proiect.
Valoarea maxima a unui proiect este de 6.000.000 euro.

PNDR – Finantari noi pentru mediul rural!

octombrie 1st, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a lansat in data de 24 septembrie 2015 urmatoarele linii de finantare, cu depunere continua pana in data de 18 decembrie 2015:

  • Submasura 4.3.A „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – Componenta infrastructura de acces agricola.

Se vor finanta investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 1.000.000 euro.
Procent de finantare: 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora.

  • Submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Se vor finanta investitii pentru constructia/extinderea/modernizarea de drumuri, infrastructura de apa sau apa uzata, investitii pentru infrastructura educationale si sociala: infiintarea/modernizarea gradinitelor, creselor si infrastructura de tip after‐school.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 4.000.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele si asociatiile acestora, ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after‐school).

  • Submasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Se vor finanta investitii in restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural, imobil de interes local de clasa B, asezamintelor monahale, drumuri de acces pentru asezaminte monahale, modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 500.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele; ONG‐uri, Unități de cult, Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Mecanismul financiar SEE – Noi oportunitati de finantare pentru ONG-uri!

aprilie 26th, 2013

“Fondul ONG”, parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, cu un buget total de 30.000.000 Euro va fi disponibil pentru finantarea proiectelor societatii civile din Romania.

Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltarii societatii civile si consolidarea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare durabila.

Cele cinci componente ale programului pentru care se pot depune cereri de finantare sunt :

  1. Implicare, avand ca obiectiv incurajarea cetateniei active si participarea la viata comunitatii, pentru a asigura respectarea si aplicarea valorilor democratice fundamentale Data estimativa de lansare: 30 aprilie 2013
  2. Justitie sociala, avand ca obiectiv contributia la combaterea excluziunii sociale si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate Data estimativa de lansare: 8 mai 2013
  3. Dezvoltare durabila, avand ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii durabile si imbunatatirea starii mediului in România, prin contributia ONG-urilor si prin participare public Data estimativa de lansare: 29 aprilie 2013
  4. Servicii sociale si de baza, avand ca obiectiv cresterea accesului si furnizarii de servicii sociale si de baza pentru grupuri vulnerabile Data estimativa de lansare: 29 aprilie 2013
  5. Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor, retele si coalitii, avand ca obiectiv contributia la dezvoltarea generala a sectorului ONG in România si la dezvoltarea de retele, coalitii si think tank-uri eficace Data estimativa de lansare: 14 mai 2013

De asemenea a fost lansat in 22 aprilie 2013 Fondul pentru relatii bilaterale: Masura a.-Dezvoltarea parteneriatului ce are ca obiectiv identificarea de parteneri in vederea implementarii unor proiecte in parteneriat cu entitati din statele donatoare, anterior sau in timpul pregatirii unei cereri de finantare, dezvoltarea unor astfel de parteneriate si pregatirea in parteneriat cu entitati din statele donatoare a unei Cereri de finantare.

Pentru mai multe informatii si detalii despre aceste oportunitati de finantare va invitam sa ne contactati sau sa vizitati pagina noastra web www.vapro.ro .

Mecanismul financiar SEE – Noi oportunitati de finantare pentru ONG-uri!