Finantare de pana la 350.000 euro pentru educatia nonformala in sistem outdoor

octombrie 5th, 2021

Va prezentam o noua linie de finantare din programul POCU, liniile 6.3 si 6.6, care se adreseaza elevilor si personalului didactic, in vederea promovarii educatiei nonformale in sistem outdoor. Aceasta linie va fi lansata in perioada urmatoare, se va implementa la nivel judetean, pe fiecare regiune de implementare (inclusiv Bucuresti – Ilfov) si are urmatoarele caracteristici:

 • Valoarea totala unui proiect este intre 101.000 Euro si maximum 350.000 Euro cu finantare nerambursabila de pana la 100%, in functie de categoria de aplicant.
 • Solicitanti eligibili:
 1. Institutii de invatamant (ISCED 1-3) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 2. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si private;
 3. ONG-uri;
 4. Institutii de cult si asociatii religioase;
 5. Institutii /agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale etc.

 • Grup tinta:
  1. Elevi (din invatamantul preuniversitar, ISCED 1-3) – obligatoriu minimum 300 elevi din minimum 3 unitati de invatamant;
  2. Personal didactic din invatamantul preuniversitar de nivel primar, gimnazial si secundar inferior (ISCED 1-3);
  3. Personal de sprijin din scoli de nivel primar, gimnazial si secundar inferior (ISCED 1-3).
  • Alocare totala apel15.040.000 euro (cu impartire pe fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare);
  • Se finanteaza:
  1. Activitati de baza pentru programe de educatie nonformala sau in sistem outdoor, activitati activ-participative, interactive, centrate pe copii;
  2. Programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva;
  3. Activitati educationale orientate catre dezvoltarea /obtinerea de competente;
  4. Ateliere de dezvoltare a abilitatilor cognitive si practice de baza necesare pentru utilizarea informatiilor relevante in scopul executarii sarcinilor si rezolvarii problemelor de rutina;
  5. Orice alt tip de activitate /metoda adaptata la nevoia copilului vulnerabil si care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului scolar etc;

  Status apel: in pregatire (ghid in consultare publica pana pe 4 octombrie).

  Pentru mai multe informatii, click aici.

  Fonduri norvegiene pentru energie regenerabila

  iulie 26th, 2021

  Innovation Norway, in calitate de Operator de Fond, a lansat un nou apel in cadrul Programului pentru energie in Romania – Alte surse regenerabile de energie (SRE). Programul finanteaza initiative pentru cresterea capacitatii instalate pentru producerea de energie /electricitate cu SRE si cresterea numarului de instalatii noi pentru producerea de energie regenerabila /electricitate din SRE.

  Buget apel =Aprox. 4,6 mil. euro

  Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil: intre 200.000 euro si maximum 2.000.000 euro cu finantare nerambursabilaintre 10% la 90% din valoarea eligibila a proiectului.

  Aplicanti si parteneri eligibili:

  • Aplicanti eligibili: orice entitate publica sau privata, comerciala sau ne-comerciala, precum si ONG, infiintate ca persoane juridice in Romania, cu cel putin 3 ani inainte de deadline-ul acestui apel.
  • Parteneri eligibili: Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele cu parteneri din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) si /sau din Romania sunt puternic incurajate.

  Activitati eligibile:

  • Proiecte care utilizeaza bio produse /biomasa pentru producerea de energie electrica si incalzire / racire in comunitatile locale;
  • Dezvoltarea si investitia in unitati industriale private pentru proiecte de producere a energiei, bazate pe deseuri;
  • Energie solara sau eoliana: noi proiecte la scara mica (max. 1.000 kW capacitate instalata) si productia de energie electrica pentru consumul propriu al solicitantului;
  • Instruirea personalului cu privire la instalarea si intretinerea echipamentului, asigurata de furnizorul de echipamente, ca parte integranta a proiectului de investitii.

  Cheltuieli eligibile:

  • Salariile personalului implicat;
  • Transport, cazare, diurna;
  • Echipamente – costul integral sau amortizarea pe durata implementarii proiectului;
  • Consumabile si materii prime;
  • Contracte realizate in scopul implementarii proiectului;
  • Bunuri imobiliare si terenuri – max. 10% din valoarea eligibila a proiectului si cu aprobarea Autoritatii;
  • Costuri indirecte /administrative.

  Termenul limita pentru depunerea proiectelor – 8 Septembrie, ora 14.00

  Pentru o descriere mai detaliata, click aici.

  Granturi norvegiene pentru Companii – apeluri lansate

  iunie 29th, 2021

  Innovation Norway, in calitate de Operator de Fond, a lansat in data de 11 mai 2021 al doilea apel in cadrul Programului „Dezvoltarea afacerilor, Inovare si IMM”. Programul, finanteaza initiative pentru cresterea competitivitatii si rentabilitatii intreprinderilor din Romania, cu accent pe inovare in domeniul serviciilor si proceselor tehnologice

  Buget apel = aprox. 12,85 mil. euro, din care:

  • 7,35 mil. euro pentru proiecte individuale, cu grant intre 200.000 euro si maximum 2.000.000 euro;
  • 5,5 mil. euro pentru granturi mici, intre 50.000 euro si maximum 200.000 euro;

  Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil:

  • Ajutorul nerambursabil variaza de la 25% la 70% din valoarea eligibila a proiectului.

  Aplicanti si parteneri eligibili:

  • IMM-urile si intreprinderile mari – pentru proiectele individuale
  • IMM-urile si ONG-urile infiintate ca persoane juridice – pentru granturi mici
  • Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele cu parteneri din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) si /sau din Romania sunt puternic incurajate.

  Investitia trebuie sa vizeze unul din domeniile:

  • Inovare verde in industrie: Dezvoltarea, implementarea si investitii in tehnologii inovatoare ecologice / produse si servicii verzi / procese de productie mai verzi
  • Crestere albastra: Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim;
  • TIC: Dezvoltare de produse, servicii, tehnologii TIC / folosind solutii TIC;

  Cheltuieli eligibile:

  • Salariile personalului implicat;
  • Transport, cazare, diurna;
  • Echipamente – costul integral sau amortizarea pe durata implementarii proiectului;
  • Consumabile si materii prime;
  • Contracte realizate in scopul implementarii proiectului;
  • Bunuri imobiliare si terenuri – max. 10% din valoarea eligibila a proiectului si cu aprobarea Autoritatii;
  • Costuri indirecte / administrative;

  Termene limita pentru depunerea proiectelor:

  • 15 Septembrie – proiecte individuale
  • 22 Septembrie – granturi mici

  Pentru o descriere mai detaliata despre proiectele individuale, click aici.
  Pentru o descriere mai detaliata despre granturile mici, click aici.

  PNRR update – 2.2 miliarde euro pentru companii

  mai 14th, 2021

  Printre reformele si investitiile prevazute si negociate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), o parte consistenta vizeaza si finantarea directa pentru mediul de afaceri.

  Asadar, companiile mici si mijlocii (IMM-uri)dar si companiile mari din Romania vor putea beneficia de un buget (propus si inca in negociere) din PNRR de circa 2,2 miliarde euro, atat pentru instrumente financiare, cat si granturi, conform ultimelor informatii publicate pe site-ul mfe.gov.ro.

  • Instrumentele financiare prin intermediul unor institutii financiare precum BEI, FEI si foarte probabil si BERD – 1.35 miliarde euro:
  1. Garantii de portofoliu pentru solvabilitate, actiune climatica si eficienta energetica – circa 550 milioane euro pentru IMM-uri si mid-caps;
  2. Instrument de capital de risc pentru IMM-uri – circa 500 milioane euro pentru IMM-uri si mid-caps;
  3. Fond de Fonduri pentru digitalizare, actiune climatica si alte domenii de interes – circa 300 milioane euro pentru intreprinderi mari;
  • Pe langa instrumentele financiare, vor mai exista diverse scheme de granturi, in cadrul diferitelor componente – alocare totala 835 milioane euro:
  1. Digitalizarea IMM-urilor – fonduri nerambursabile, schema administrata de MIPE – circa 200 milioane euro;
  2. O masura de sprijin pentru listarea la bursa a companiilor romanesti, implementata de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori Bucuresti – circa 35 milioane euro;
  3. Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivitatii, cu accent pe inovare si crearea de tehnologie digitala, implementata de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii – circa 200 milioane euro;
  4. Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile, implementata de Ministerul Energiei – circa 200 milioane euro (suma este in negociere la acest moment);
  5. Diverse scheme de sprijin pentru investitii semnificative, in special in zona de inovare si noi tehnologii aplicate in zona de productie, implementata de Ministerul Finantelor – circa 200 milioane euro.
  • Pe scurt, despre PNRR:

  Uniunea Europeana a decis sa infiinteze un instrument financiar temporar dedicat statelor membre – #NextGenerationEU, in valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.

  Scopul principal al acestuia este sa ofere sprijin statelor membre pentru a face fata provocarilor generate de Criza Covid19 si consecintelor sale economice.

  Prin PNRR, Romania are un buget disponibil de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde sub forma de grant nerambursabil si aproximativ 14,935 miliarde sub forma de imprumuturi.

  Programul vizeaza reforme si proiecte de investitii care trebuie puse in aplicare (implementate si platite efectiv) pana in 2026, avand la baza 6 piloni principali:

  • Tranzitia spre o economie verde;
  • Transformarea digitala;
  • Cresterea economica inteligenta, sustenabila si incluziva;
  • Coeziunea sociala si teritoriala;
  • Sanatate si rezilienta institutionala;
  • Copii, tineri, educatie si competente.

  Finantare de pana la 100.000 euro pentru digitalizarea IMM -urilor

  martie 17th, 2021

  Va prezentam o noua linie de finantare din programul POC, linia 2.2.2, in vederea digitalizarii activitatii IMM-urilor, cu activitate non-IT.  Aceasta linie va fi lansata in perioada urmatoare, se va implementa prin intermediul ADR-urilor pe fiecare regiune de implementare (inclusiv Bucuresti – Ilfov) si are urmatoarele caracteristici:

  • Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect este intre 30.000 euro si 100.000 euro,  cu procent de finantare nerambursabila de 90% din valoarea eligibila;
  • Pot aplica doar microintreprinderi si IMM-uri (companii mici si mijlocii care au pana la 250 de angajati si pana la 50 mil. euro cifra de afaceri), cu o vechime de minimum 1 an si au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
  • Alocare totala apel100 mil. euro (cu impartire pe fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare);
  • Se finanteaza achizitia de: calculatoare, dispozitive si echipamente IT, programe, servicii cloud, software as a service, nume de domenii, site nou, servicii de hosting, automatizări software, RPA (robotic process automation), rețelistică etc.;
  • Status apel: in pregatire.

  Pentru mai multe informatii, click aici.

  Surse de finantare pentru companii – luna Martie 2021

  martie 11th, 2021

  Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

  Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si /sau 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana   la 50%;
  • Solicitanti eligibili:  pot aplica intreprinderi (mari sau /si IMM-uri) infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu cateva exceptii;
  • Se finanteaza costurile realizarii de constructii sau achizitionarii de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
  • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi.
  • Solicitanti eligibili:  intreprinderi (mari sau /si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990, care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

  • Ajutor de minimis pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR).
  • Se pot include in proiect achizitiile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele, iar valoarea maxima a finantarii este de 100.000 euro cu procent nerambursabil de 90%.
  • Solicitanti eligibili: IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
  • Status apel: in pregatire, urmeaza lansare in 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau /si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu cateva exceptii;
  • Se finanteaza costurile realizarii de constructii sau achizitionarii de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi.
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  Surse De Finantare Pentru Companii – Luna Februarie 2021

  februarie 12th, 2021

  Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

  Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si /sau 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)
  1. Linie de finantare pentru dezvoltarea competentelor digitale si IT ale angajatilor din companii MARI (POCU 3.12)

  • Training pentru competente digitale si IT;
  • Valoarea maxima a unui proiect este de 500.000 euro;
  • Finantare nerambursabila maxima de 250.000 euro (50%);
  • Minimum 75 de angajati cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti-Ilfov;
  • Solicitanti eligibili: exclusiv companiile mari care isi desfasoara activitatea in sectoare prioritare, precum: IT&C, industrii creative, automotive, sanatate, farma, energie, turism etc. Puteti consulta lista completa a domeniilor de activitate finantate aici;
  • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
  • Alocare totala apel: 10 mil. euro;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 15 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili:  pot aplica intreprinderi (mari sau /si IMM-uri) infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu cateva exceptii;
  • Se finanteaza costurile realizarii de constructii sau achizitionarii de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
  • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi;
  • Solicitanti eligibili:  intreprinderi (mari sau/ si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990, care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea maxima a unui proiect este de 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II);
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)
  1. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

  • Ajutor de minimis pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Se vor finanta achizitile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele;
  • Solicitanti eligibili: IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
  • Status apel: in pregatire, urmeaza lansare in 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili:  pot aplica intreprinderi (mari sau /si IMM-uri) infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu cateva exceptii;
  • Se finanteaza costurile realizarii de constructii sau achizitionarii de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea unui proiect este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II);
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  Surse de finantare pentru companii – luna Ianuarie 2021

  ianuarie 14th, 2021

  Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

  Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si /sau 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare pentru dezvoltarea competentelor digitale si IT ale angajatilor din companii MARI (POCU 3.12)

  • Se finanteaza realizarea de traininguri pe competente digitale si IT, iar valoarea maxima a unui proiect este de 500.000 euro, cu finantare nerambursabila maxima de 250.000 euro (50%); La trainingurile prevazute in proiect trebuie sa participe minimum 75 de angajati cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti-Ilfov;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica doar companiile mari care isi desfasoara activitatea in sectoare prioritare, precum: IT&C, industrii creative, automotive, sanatate, farma, energie, turism etc. Puteti consulta lista completa a domeniilor de activitate finantate aici;
  • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
  • Alocare totala apel: 10 mil. euro;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 15 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi mari infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
  • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/ si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea unui proiect pentru a fi eligibil este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II)
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare in contextul crizei COVID-19  – OUG 130 masura 3 (POC 2014 – 2020)

  • Valoarea finantarii nerambursabile acordate este cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, cu procent nerambursabil de 70% pentru investitii realizate in Bucuresti-Ilfov si 85% pentru restul tarii;
  • Solicitanti eligibili: societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria, Intreprinderi Mici si Mijlocii;
  • Alocare totala apel: 550 mil. euro, din care 15% din valoarea bugetului alocat pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si 85% din valoarea bugetului alocat pentru celelalte regiuni;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 29 Ianuarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre aceasta linie, click aici.

  2. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

  • Se acorda finantare (ajutor de minimis) pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate adecat TIC, in cele 8 regiuni de dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Se vor finanta achizitile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele;
  • Solicitanti eligibili: companiile care indeplinesc statutul de IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
  • Status apel: in pregatire, urmeaza lansare in 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  5. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea unui proiect pentru a fi eligibil este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II)
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  6. Linie de finantare pentru investitii in domeniul energiei electrice, adresata IMM-urilor (ELECTRIC UP)

  • Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 euro /solicitant, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile, in cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finantare, cu respectarea regulilor de cumul pentru intreprinderea unica.
  • Solicitanti eligibili: Intreprinderi mici sau mijlocii (IMM), conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare SAU operatori economici din domeniul HORECA (care desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329, conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Alocare totala apel: Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finantare, incepand cu anul bugetar 2020, este de 476 mil. lei;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 1 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  Noi linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor NEETs

  decembrie 14th, 2020

  Va informam ca Ministerul Fondurilor Europene a lansat doua noi linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs.
  Tinerii NEETs sunt acele persoane, cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani, care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare.
  Obiectivul principal al liniilor de finantare este reprezentat de scaderea ratei somajului in randul tinerilor NEETs, prin dezvoltarea competentelor profesionale ale acestora si, totodata, sustinerea lor pe piata muncii.

  • Valoarea unui proiect pentru a fi eligibil este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II)
  • Durata apel: maximum 24 luni;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  Surse de finantare pentru companii – luna Decembrie 2020

  decembrie 10th, 2020

  Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

  Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si/ sau 50 mil. euro Cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare pentru implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la marii consumatori industriali (POIM 6.2)

  • Valoarea finantarii unui proiect este de maximum 200.000 euro, cu procent de finantare nerambursabila de 100%;
  • Solicitanti eligibili: societatile din industria extractiva si industria prelucratoare cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, in vederea identificarii rapide a solutiilor imediate de reducere a consumurilor;
  • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
  • Alocare totala apel: 11,7 mil. euro;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 31 Decembrie 2020;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  2. Linie de finantare pentru dezvoltarea competentelor digitale si IT ale angajatilor din companii MARI (POCU 3.12)

  • Se finanteaza realizarea de traininguri pe competente digitale si IT, iar valoarea maxima a unui proiect este de 500.000 euro, cu finantare nerambursabila maxima de 250.000 euro (50%); La trainingurile prevazute in proiect trebuie sa participe minimum 75 de angajati cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti-Ilfov;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica doar companiile mari care isi desfasoara activitatea in sectoare prioritare, precum: IT&C, industrii creative, automotive, sanatate, farma, energie, turism etc. Puteti consulta lista completa a domeniilor de activitate finantate aici;
  • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
  • Alocare totala apel: 10 mil. euro;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 15 Ianuarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi mari infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel:  lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linie de finantare pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
  • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel:  lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  5. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este intre 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 50 mil. euro;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

  1. Linie de finantare in contextul crizei COVID-19  – OUG 130 masura 3 (POC 2014 – 2020)

  • Valoarea finantarii nerambursabile acordate este cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, cu procent nerambursabil de 70% pentru investitii realizate in Bucuresti-Ilfov si 85% pentru restul tarii;
  • Solicitanti eligibili: societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria, Intreprinderi Mici si Mijlocii;
  • Alocare totala apel: 550 mil. euro, din care 15% din valoarea bugetului alocat pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si 85% din valoarea bugetului alocat pentru celelalte regiuni;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 29 Ianuarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre aceasta linie, click aici.

  2. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

  • Se acorda finantare (ajutor de minimis) pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate adecat TIC, in cele 8 regiuni de dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Se vor finanta achizitile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele;
  • Solicitanti eligibili: companiile care indeplinesc statutul de IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
  • Status apel: in pregatire, urmeaza lansare in 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  3. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
  • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel:  lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  4. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

  • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
  • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
  • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
  • Status apel: lansat, cu depunere continua;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  5. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

  • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este intre 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
  • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
  • Alocare totala apel: 50 mil. euro;
  • Status apel:  lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
  • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

  6. Linie de finantare pentru investitii in domeniul energiei electrice, adresata IMM-urilor (ELECTRIC UP)

  • Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 euro /solicitant, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile, in cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finantare, cu respectarea regulilor de cumul pentru intreprinderea unica.
  • Solicitanti eligibili: Intreprinderi mici sau mijlocii (IMM), conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare SAU operatori economici din domeniul HORECA (care desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329, conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Alocare totala apel: Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finantare, incepand cu anul bugetar 2020, este de 476 mil. lei;
  • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 1 Februarie 2021;
  • Pentru mai multe informatii, click aici.

  Surse de finantare pentru companii – luna Decembrie 2020