Surse de finantare pentru companii – luna Ianuarie 2021

ianuarie 14, 2021

Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si /sau 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

1. Linie de finantare pentru dezvoltarea competentelor digitale si IT ale angajatilor din companii MARI (POCU 3.12)

 • Se finanteaza realizarea de traininguri pe competente digitale si IT, iar valoarea maxima a unui proiect este de 500.000 euro, cu finantare nerambursabila maxima de 250.000 euro (50%); La trainingurile prevazute in proiect trebuie sa participe minimum 75 de angajati cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti-Ilfov;
 • Solicitanti eligibili: pot aplica doar companiile mari care isi desfasoara activitatea in sectoare prioritare, precum: IT&C, industrii creative, automotive, sanatate, farma, energie, turism etc. Puteti consulta lista completa a domeniilor de activitate finantate aici;
 • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
 • Alocare totala apel: 10 mil. euro;
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 15 Februarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

2. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

 • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
 • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi mari infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
 • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: lansat, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

3. Linie de finantare pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

 • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
 • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
 • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/ si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: lansat, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

4. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

 • Valoarea unui proiect pentru a fi eligibil este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
 • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
 • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II)
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
 • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

1. Linie de finantare in contextul crizei COVID-19  – OUG 130 masura 3 (POC 2014 – 2020)

 • Valoarea finantarii nerambursabile acordate este cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, cu procent nerambursabil de 70% pentru investitii realizate in Bucuresti-Ilfov si 85% pentru restul tarii;
 • Solicitanti eligibili: societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria, Intreprinderi Mici si Mijlocii;
 • Alocare totala apel: 550 mil. euro, din care 15% din valoarea bugetului alocat pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si 85% din valoarea bugetului alocat pentru celelalte regiuni;
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 29 Ianuarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii despre aceasta linie, click aici.

2. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

 • Se acorda finantare (ajutor de minimis) pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate adecat TIC, in cele 8 regiuni de dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Se vor finanta achizitile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele;
 • Solicitanti eligibili: companiile care indeplinesc statutul de IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
 • Status apel: in pregatire, urmeaza lansare in 2021;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

3. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

 • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
 • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
 • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: lansat, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

4. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

 • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
 • Solicitanti eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Alocare totala apel100 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: lansat, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

5. Linii de finantare pentru dezvoltarea competentelor profesionale, adresate tinerilor NEETs I si NEETs II (POCU)

 • Valoarea unui proiect pentru a fi eligibil este de maximum 1 mil. euro (pentru proiectele mici cu min. 250 persoane in grupul tinta) si de maximum 4 mil. euro (pentru proiectele mari cu min. 850 persoane in grupul tinta);
 • Solicitanti eligibili: Asociatii de intreprinderi; Furnizori autorizati de formare profesionala a adultilor; Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii; ONG-uri;
 • Alocare totala apel: 100 mil. euro, buget total pe ambele linii (NEETs I + NEETs II)
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 26 Februarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii despre NEETs I, click aici;
 • Pentru mai multe informatii despre NEETs II, click aici.

6. Linie de finantare pentru investitii in domeniul energiei electrice, adresata IMM-urilor (ELECTRIC UP)

 • Valoarea maxima a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 euro /solicitant, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile, in cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finantare, cu respectarea regulilor de cumul pentru intreprinderea unica.
 • Solicitanti eligibili: Intreprinderi mici sau mijlocii (IMM), conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare SAU operatori economici din domeniul HORECA (care desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329, conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Alocare totala apel: Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finantare, incepand cu anul bugetar 2020, este de 476 mil. lei;
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 1 Februarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi