POCU – Calendar estimativ al lansarilor actualizat!

martie 24th, 2016

Ministerul Fondurilor Europene a actualizat calendarul lansarilor din cadrul Programului Operational Capitalul Uman.

Lansarea proiectelor adresate tinerilor NEETs someri ramane prevazuta pentru luna Martie in timp ce lansarea masurilor de ocupare si formare pentru somerii adulti a fost anticipata pentru luna Iunie dupa ce anterior fusese prevazuta pentru lunile Octombrie-Noiembrie.

Pe langa alte actualizari, calendarul mai detaliaza tipurile de servicii medicale de screening finantate si prezinta categoriile de varsta pentru grupului tinta vizat prin fiecare tip de proiect.

Calendarul complet poate fi consultat aici.

Vesti bune! S-au deschis primele apeluri in cadrul POCU 2014-2020!

noiembrie 13th, 2015

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat ca incepand cu data de 20 noiembrie 2015 se vor putea depune primele cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020.

Propunerile de proiecte pentru primul apel, destinat inregistrarii tinerilor NEETs la Serviciul Public de Ocupare (Axa prioritara 2, Obiectiv specific 2.3), se pot depune incepand cu data de 20.11.2015, de catre Ministerul Muncii/Serviciile publice de ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (ONG-uri, Universitati), obiectivul principal fiind asigurarea unei implementari eficiente a schemelor de sprijin la nivelul intregii tari. Valoarea maxima a unui proiect nu poate depasi 49.000.000 euro.

Pentru cel de-al doilea apel, destinat dezvoltarii comunitatilor marginalizate unde exista populatie Roma (Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.1), cererile de proiecte se pot depune in intervalul 25.11.2015 – 25.01.2016, de catre ONG-uri si autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru proiect.
Valoarea maxima a unui proiect este de 6.000.000 euro.

Noi Ghiduri POCU spre consultare!

octombrie 12th, 2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare trei ghiduri:

  1. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia”, Axa Prioritara 1: Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”.
  2. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov”, Axa Prioritara 2: „Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs”;
  3. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata, Axa Prioritara 4 – “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”

Primele doua Ghiduri sunt o continuare a Ghidului publicat spre consultare in luna Iunie 2015.
Activitatile eligibile prezente in cadrul acestor doua ghiduri vizeaza in principal cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri (tineri someri care nu urmeaza o forma de educatie) cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile in functie de Axa Prioritara vizata.
Finantarea se va acorda sub forma unor granturi nerambursabile fie in cadrul schemei de ajutor de minimis, fie in cadrul schemei de ajutor de stat.  Proiectele de minimis vor avea o valoare cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro (cu un procent al finantarii nerambursabile de 100%) in timp ce proiectele de ajutor de stat vor avea o valoare cuprinsa intre 50.000 si 500.000 euro (cu o finantare nerambursabila ce poate ajunge pana la 70% pentru IMM-uri sau 60% pentru companii mari pentru formarea lucratorilor defavorizati si pana la 50% pentru ocuparea lucratorilor defavorizati).

Cel de-al treilea ghid, publicat in cadrul Axei Prioritare 4, vizeaza toate regiunile de dezvoltare, principalul obiectiv fiind reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (comunitati in care minoritatea roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei), prin implementarea de masuri integrate. Valoarea proiectelor se va situa intre 200.000 si 500.000 euro pentru proiectele implementate in Regiunea Bucuresti-Ilfov in timp ce pentru proiectele implementate in celelalte regiuni valoarea proiectelor va fi situata intre 1.000.000 si 2.000.000 euro, cu un procent al finantarii nerambursabile de 95%/ 98% in functie de tipul solicitantului.

Subventii acordate companiilor pentru angajarea de tineri NEET`s – POCU 2014-2020

iunie 26th, 2015

Va informam ca AMPOCU a publicat spre consultare primele ghiduri pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, prima cerere de propuneri de proiecte are o alocare de 55 milioane de euro, vizeaza Axele 1 si 2 si este estimat a fi lansata incepand cu luna iulie 2015.

Beneficiari eligibili sunt companiile mari si IMM-urile, care pot aplica in parteneriat cu furnizorii autorizati de formare profesionala sau de servicii de orientare si consiliere, pentru accesare de granturi nerambursabile de tip minimis sau ajutor de stat. Proiectele vizeaza masuri adresate tinerilor absolventi someri (NEETs) cu varsta intre 16 – 24 ani.

Proiectele de minimis au o valoare cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, iar procentul finantarii nerambursabile este de 100%. Activitatile eligibile adresate tinerilor vizeaza:

  • actiuni de consiliere (100 euro/persoana),
  • formare profesionala (400 euro/persoana),
  • ucenicie la locul de munca (250 euro/persoana/luna pe perioada uceniciei),
  • stagii la locul de munca pentru absolventi de invatamant superior (300 euro/persoana/stagiu pe perioada derularii),
  • angajare pe locuri de munca nou create (200 euro subventie/persoana/luna *12 luni).

Proiectele de ajutor de stat au o valoare cuprinsa intre 50.000 si 500.000 euro iar finantarea poate ajunge pana la 70% pentru IMM-uri sau 60% pentru companii mari. Activitatile eligibile adresate tinerilor vizeaza:

  • finantari pentru angajarea persoanelor din grupul tinta (200 euro subventie/persoana/luna *12 luni)
  • activitati de formare (400 euro/persoana).

Va asteptam sa transformam ideile dvs in proiecte de succes!

Subventii acordate companiilor pentru angajarea de tineri NEET`s – POCU 2014-2020