PNDR – Finantari noi pentru mediul rural!

octombrie 1, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a lansat in data de 24 septembrie 2015 urmatoarele linii de finantare, cu depunere continua pana in data de 18 decembrie 2015:

  • Submasura 4.3.A „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – Componenta infrastructura de acces agricola.

Se vor finanta investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 1.000.000 euro.
Procent de finantare: 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora.

  • Submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Se vor finanta investitii pentru constructia/extinderea/modernizarea de drumuri, infrastructura de apa sau apa uzata, investitii pentru infrastructura educationale si sociala: infiintarea/modernizarea gradinitelor, creselor si infrastructura de tip after‐school.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 4.000.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele si asociatiile acestora, ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after‐school).

  • Submasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Se vor finanta investitii in restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural, imobil de interes local de clasa B, asezamintelor monahale, drumuri de acces pentru asezaminte monahale, modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale.
Valoare finantarii nerambursabile: pana la 500.000 euro.
Procent de finantare: pana la 100% din cheltuielile eligibile.
Beneficiari eligibili: Comunele; ONG‐uri, Unități de cult, Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Comentariile sunt închise.

inapoi