Finantare pentru noi locuri de munca – lansare in martie 2016

ianuarie 20th, 2016

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a  proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:

 • pana la 15% in regiunea Bucuresti;
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.
In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

O noua finantare pentru IMM-uri: 55.000 euro cu grant de 90%

ianuarie 8th, 2016

Guvernul a lansat in dezbatere publica procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in Programului national multianual de microindustrializare destinat IMM-urilor.
 
Bugetul total alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 60.890.000 lei (estimandu-se un numar de minim 244 de beneficiari).

Valoarea finantarii nerambursabile pentru un proiect poate ajunge pana la maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar (circa 55.000 euro).

Beneficiari eligibili: IMM-urile care desfasoara activitati de productie, procesare, prelucrare (vezi cod-urile CAEN din proiectul de procedura).

Se finanteaza achizitia de echipamente, utilaje, aparate de masura, aparate electronice fiscale, autoutilitare, brevete, marci, software pentru comert on-line, calculatoare, realizarea unui site, spatii de lucru, cursuri in domeniul antreprenoriatului, consultanta etc.

Pentru mai multe informatii puteti consulta aici ghidul transmis spre consultare.

S-a amanat depunerea proiectelor pentru IMM-uri si clustere din domeniul TIC

septembrie 30th, 2015

Ministerul pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunta amanarea datei de la care se pot inregistra propuneri de proiecte pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovării in domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Inregistrarea se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu data de 2 noiembrie 2015, ora 10:00 si se va incheia in data de 1 februarie 2016, ora 16:30.

Ghidul Solicitantului – republicat precum si modificarile aferente se gasesc la: http://fonduri.mcsi.ro, Sectiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri deschise.

Pana la 3,2 milioane lei pentru IMM-uri si clustere din domeniul TIC

august 21st, 2015

Ministerul Fondurilor Europene anunta lansarea unui apel destinat IMM-urilor ce activeaza in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), incepand cu data de 1 octombrie 2015 – 23 decembrie 2015.

 Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

 Valoarea maxima a grantului: 3.200.000 lei, aproximativ 723.000 euro.

 Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/ servicii/ aplicatii TIC inovative prin:

 • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale, cu finantare de pana la 70% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala, cu finantare de pana la 80% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.

O serie de cheltuieli din cadrul proiectului pot intra sub incidenta ajutorului de minimis si in acest caz procentul de finantare este 100%, pentru acele cheltuieli.

Procentele de finantare vor fi diferite in functie de dimensiunea intreprinderii si regiunea de implementare a proiectului.

Va asteptam sa transformam ideile dvs in proiecte de succes!

POSCCE 1.1.1.A2- apel deschis pentru investitii in IMM-uri

noiembrie 22nd, 2011

Astazi, 22.11.2011, OI IMM informeaza solicitantii de fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii 1.1.1.A2 – „Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii” asupra aprobarii formei finale a Ghidului solicitantului si lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

Apelul de proiecte va ramane deschis pana la data de 31.05.2012, ora 16.00, iar depunerea electronica va incepe pe 12.01.2012. Bugetul alocat este de 611,6 mil. lei.

Toate proiectele depuse vor fi evaluate, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare, pana la nivelul bugetului alocat apelului.

Pentru a obtine mai multe detalii si pentru a accesa Ghidul solicitantului, va invitam sa vizitati site-ul OI IMM la urmatorul link:

http://oiimm.mimmcma.ro/

POSCCE 1.1.1.A2- apel deschis pentru investitii in IMM-uri