Finantare pentru noi locuri de munca – lansare in martie 2016

ianuarie 20th, 2016

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a  proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
  • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:

  • pana la 15% in regiunea Bucuresti;
  • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
  • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.
In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

POSDRU – DMI 6.1 granturi si strategice pentru Dezvoltarea economiei sociale

septembrie 2nd, 2013

DG AMPOSDRU a publicat spre consultare pana in data de 8 Septembrie 2013 Ghidurile-conditii specifice, precum si modelul de buget, pentru un nou apel de proiecte de tip strategic si grant aferente DMI 6.1: Dezvoltarea economiei sociale. Documentele pot fi consultate accesand link-ul de mai jos: www.fseromania.ro/index.php.

Alocarea financiara pentru acest apel este de 200 de milioane de euro, dintre care 80 de milioane pentru proiectele de grant si 120 de milioane pentru cele strategice. Valoarea maxima a proiectelor este de pana la 499.999 euro pentru proiectele de grant si de pana la 4.000.000 euro pentru proiectele strategice, iar finantarea nerambursabila acordata este de pana la 98%.

In cadrul fiecarui tip de proiect, din bugetul total al proiectului, o parte intra sub incidenta ajutorului de minimis, prin acordarea a maxim 200.000 euro pentru costurile aferente fiecarei structuri a economiei sociale infiintata/dezvoltata prin proiect.

Printre cele mai importante elemente pentru dvs. mentionam obligativitatea de a crea minim 2 structuri de economie sociala si 8 locuri munca in cadrul proiectelor de tip grant si 12 structuri de economie sociala si minim 48 de locuri de munca in cadrul proiectelor strategice.

VAPRO va poate asista sa dezvoltati un proiect de succes!

Noi apeluri vor fi lansate in 2012 in cadrul POSDRU, proiecte tip grant pentru DM 5.1, 5.2 si 6.3

noiembrie 15th, 2012

Astazi, 15 Noiembrie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre consultare Ghidurile conditii specifice, aferente DMI 5.1, 5.2 si 6.3 – pentru regiunea Nord Est.
Aceste apeluri, desi neprevazute in calendarul estimativ al POSDRU pentru anul Cheap Clown Bouncing Castles Slides in curs, urmeaza a fi lansate pana la finalul acestui an. Proiectele sunt de tip grant, cu o valoare cuprinsa intre 50.000-499.999 Euro, echivalentul in lei. Noile ghiduri poti fi consultate aici:
Ghid conditii specifice – DMI 5.1, dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Ghid conditii specifice – DMI 5.2, promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
Ghid  conditii specifice – DMI 6.3, promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Pentru sugestii de imbunatatire a prezentelor ghiduri, puteti contacta OIR POSDRU NE aici: ghid51@fsenordest.ro , ghid52@fsenordest.ro, respectiv ghid63@fsenordest.ro, sau la numarul de fax: 0233 231 950, pana la data de 26.11.2012.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutati privind apelurile in cadrul POSDRU vizitati constant pagina noastra web, sau contactati-ne pentru a stabili o intalnire cu unul dintre consultantii nostri.

Noi apeluri vor fi lansate in 2012 in cadrul POSDRU, proiecte tip grant pentru DM 5.1, 5.2 si 6.3