Finantare pentru noi locuri de munca – lansare in martie 2016

ianuarie 20th, 2016

Ministerul Finantelor Publice estimeaza deschiderea unei noi sesiuni de depunere a  proiectelor in baza schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de munca (H.G. nr. 332/ 2014) in luna martie 2016.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile (mari si IMM-uri), care au activitate sau start-upuri, din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei;

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu pe economie, pentru locurile de munca nou create ca urmare a investitiei initiale.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de regiunea de implementare:

 • pana la 15% in regiunea Bucuresti;
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov;
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru; Sud Vest; Sud; Sud Est).

Bugetul anual al acestei scheme este de 450 milioane lei.
In cazul in care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula in luna martie nu va fi in totalitate epuizat, se estimeaza derularea unei noi sesiuni in luna iulie 2016.

Pana la 3,2 milioane lei pentru IMM-uri si clustere din domeniul TIC

august 21st, 2015

Ministerul Fondurilor Europene anunta lansarea unui apel destinat IMM-urilor ce activeaza in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C), incepand cu data de 1 octombrie 2015 – 23 decembrie 2015.

 Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC.
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

 Valoarea maxima a grantului: 3.200.000 lei, aproximativ 723.000 euro.

 Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/ servicii/ aplicatii TIC inovative prin:

 • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale, cu finantare de pana la 70% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala, cu finantare de pana la 80% din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.
 • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale, cu finantare de pana la 50%, din cheltuielile eligibile.

O serie de cheltuieli din cadrul proiectului pot intra sub incidenta ajutorului de minimis si in acest caz procentul de finantare este 100%, pentru acele cheltuieli.

Procentele de finantare vor fi diferite in functie de dimensiunea intreprinderii si regiunea de implementare a proiectului.

Va asteptam sa transformam ideile dvs in proiecte de succes!

Finantari destinate microintreprinderilor din urban – 200.000 euro, 100% nerambursabili

august 3rd, 2015

A fost publicata versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului aferent apelului destinat investitiilor pentru dezvoltarea microintreprinderilor, Prioritatea de investitii 2.1in cadrul axei prioritare 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii” aferenta Programului Operational Regional.

Beneficiari eligibili: societati comerciale sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu Legea 346/2004, cu o vechime de functionare de minim un an.

Se finanteaza:

 • Construirea, modernizarea si extinderea spatiului de productie/ prestare servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
 • Achizitionarea de instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea (maxim 15% din valoarea eligibila a proiectului)
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
 • Investitii pentru realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si produselor proprii si/ sau instrumente de comercializare on-line
 • Servicii de consultanta/ asistenta legate de proiect (in limita a 7% din valoarea eligibila)

Valoarea eligibila a proiectului: intre 25.000 euro – 200.000 euro.

Rata finantarii nerambursabile: 100% din valoarea eligibila a proiectului.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

PNDR – Finantari noi pentru agricultura: Investitii in Exploatatii Agricole

iunie 11th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a lansat cererea de propuneri de proiecte, submasura 4.1 Investitii in Exploatatii Agricole in data de 25 martie 2015 cu depunere continua pana la data de 30 octombrie 2015.

Valoarea finantarii nerambursabile este de pana la 2.000.000 euro cu un procent de  finantare de pana la 90% a cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile

 • Constructia/modernizarea/extinderea de ferme vegetale si/sau zootehnice inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;
 • Modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante: tractoare, combine, semanatoare, hedere, etc
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitia de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/ pasari/ albine.
 • Plantatii pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat)
 • Achizitia de instalatii de producere nutrețuri, echipamente de uscare (cereale, plante aromatice etc.), echipamente în fermele de animale (evacuare dejectii, instalatii de hranire etc.), reabilitarea retelelor si bransamentelor in ferme etc
 • Investitii in platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si in bazine de colectarea purinului

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic si pagina noastra de Facebook 

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Conferința Internațională „Oportunități de finanțare pentru mediul privat. Marile investiții”

mai 21st, 2015

Participam alaturi de Euractiv la Conferința Internațională „Oportunități de finanțare pentru mediul privat. Marile investiții”
Companiile mari, deși reprezintă sub 1% din totalul organizațiilor private, au o pondere de aproximativ 40% din cifra de afaceri totală a firmelor din România și din UE. Extrem de importante, acestea asigură un procentaj important din locurile de muncă, în particular în sectoarele strategice, și acoperă cea mai mare parte a PIB-ului european. Ce finantari nerambursabile sunt disponibile pentru companiile mari in programul 2014- 2020? Care sunt principalele conditii de accesare? Ce proiecte de succes s-au implementat in ultimii ani? Iata cateva intrebari la care sunt invitati sa raspunda atat reprezentanti ai autoritatilor publice/autoritatilor de management cat si beneficiari, consultanti si reprezentanti ai mediul bancar.

Mai multe detalii despre eveniment aici. 

Au fost publicate modificari si completari la HG 332/2014

septembrie 8th, 2014

Au fost publicate spre dezbatere publica modificarile si completarile la HG 332/2014 privind Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala, prin crearea de locuri de munca.

In urma consultarii cu mediul de afaceri, noul document propune:

 • scaderea pragului minim de locuri de munca nou create ca urmare a investitiei realizate, de la 20 la 10 noi locuri de munca
 • alte modificari printre care si actualizarea listei codurilor CAEN exceptate de la finantare

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

Beneficiari eligibili sunt intreprinderi (mari si IMM-uri) din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie etc si toate sectoarele listate in Anexa 1 la HG nr 332/2014.

 Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie
 • sa conduca la crearea a cel putin 10 locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati, pentru fiecare locatie de realizare a investitiei

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, cu locurile de munca nou create ca urmare a unui proiect de investitii.

Procentul de finantare acordat difera, in functie de  regiunea de implementare:

 • pana la 15% in Regiunea Bucuresti
 • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov
 • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud –Est)

 Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ al acesteia pentru perioada mai sus mentionata este de aproximativ 600 de milioane de euro.

 VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic pagina noastra web www.vapro.ro.

POSCCE 132 Sprijin pentru consultanta acordat IMM – Apel prelungit pana la 30 Noiembrie 2012

septembrie 27th, 2012

Organismul Intermediar pentru IMM a anuntat astazi prelungirea celui de al doilea apel de proiecte pentru POSCCE, operatiunea 1.3.2 – Sprijin pentru consultanta acordat IMM pana la data de 30 noiembrie, ora 14.00.

Avand in vedere faptul ca acesta este ultimul apel pentru proiecte de consultanta in cadrul POSCCE dar si printre ultimele in randul tuturor liniilor de finantare in perioada 2007-2013, toate microintreprinderile si IMM-urile care au nevoie de servicii de consultanta pentru dezvoltarea afacerii (strategii de resurse umane, marketing, planuri de afaceri si de management etc) trebuie sa profite de aceasta oportunitate.

Pentru a va incadra in aceasta categorie de beneficiari eligibili, trebuie sa aveti intre 1 si 249 de angajati si o cifra de afaceri sub 50 de milioane de euro/active totale de cel mult 43 de milioane de euro.

Valoarea maxima a finantarii pe care o puteti obtine este de 170.000 lei (aprox. 38.000 Euro), care reprezinta 70% din totalul costurilor eligibile si maxim 20% din cifra pe anul 2011. Cateva dintre serviciile pe care le puteti finanta intr-un astfel de proiect:

 • Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/sau servicii si tehnologii;
 • Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive;
 • Elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;
 • Elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect;
 • Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect;
 • Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale;
 • Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat;
 • Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii.

Consultantii nostri va stau la dispozitie cu mai multe detalii referitoare la aceste proiecte si va pot ajuta sa dezvoltati un proiect de success.

Mai multe detalii despre oportunitatile de finantare dar si despre ultimele noutati in domeniul finantarilor nerambursabile gasiti pe pagina noastra web: www.vapro.ro

Parteneriatul Public Privat – O oportunitate pentru investitorii privati

iunie 29th, 2012

VAPRO Romania a participat in data de 27 iunie 2012 la seminarul organizat de Grupul de Presa Bursa cu titlul – “Parteneriatul Public Privat pentru proiecte de infrastructura” o initiativa pe care o salutam ca fiind de interes si inca de actualitate. Spunem inca de actualitate pentru ca tot discutam de ceva ani despre proiectele de Parteneriat Public Privat (PPP) insa este stiut ca nu avem pana la aceasta data nici un proiect realizat sau macar aprobat.
best casino online games
Cu toate acestea, este o abordare care functioneaza in multe alte tari (cele mai reprezentative ar fi in Marea Britanie, Franta, Ungaria, Austria) si care, ar putea, de ce nu, sa functioneze si la noi. Redam asadar, destul de sintetic, in cateva randuri principalele idei despre ce inseamna PPP si incheiem cu cateva tipuri de proiecte sau prioritati, aduse la masa discutiilor de catre reprezentati ai Ministerelor prezenti la conferinta. Evident, ne-am axat pe cateva dintre domeniile prioritare pentru  investitori, si anume: infrastructura – transport si sanatate.

Partneneriatul Public Privat (PPP) este intotdeauna initiat de catre un partener public (autoritate centrala  sau locala) si reprezinta (sau ar trebui sa reprezinte) forma cea mai adecvata de atragere si implicare a capitalului privat in realizarea si exploatarea unor investitii publice. Cooperarea dintre partenerul public si  investitorul privat in cadrul unui proiect de PPP se  poate derula pe o perioada relativ lungă de timp (pana in 49 ani). In Romania autoritatea responsabila de PPP este Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat (UCCPPP). Practic, rolul lor este de a verifica aspectele procedurale aferente procesului de selectie a partenerului privat.

Cum se procedeaza sau care sunt etapele pentru realizarea unui PPP?

 1. Identificarea obiectului (necesitatii) proiectului de PPP si aprobarea oportunitatii acestuia
 2. Realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare si aprobarea acestuia de catre UCCPPP
 3. Elaborarea si publicarea anuntului de selectie pentru PPP (descrierea proiectului si a serviciilor necesare, cerintele, criteriile si modalitatea de evaluare si selectie a investitorilor interesati)
 4. Primirea scrisorilor de intentie, selectarea si semnarea acordului de proiect in vederea negocierilor
 5. Negocierea/dialogul competitiv si prezentarea ofertelor finale
 6. Desemnarea ofertelor castigatoare, incheierea contractului de PPP cu partenerul privat selectat si publicarea acestuia
 7. Infiintarea companiei de proiect (societatea comerciala pe actiune, persoana juridica romana, avand ca actionari partenerul public si cel privat, care sunt reprezentati proportional cu participarea la proiectul de PPP)
 8. Realizarea investitiei si exploatarea ei conform contractului de PPP
 9. Incetarea contractului de PPP – prin transferul bunului cu titlu gratuit catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de sarcini si dizolvarea companiei de proiect

Printre cele mai interesante proiecte aflate pe lista de prioritati ale ministerelor enumaram cateva, si anume:

 • Ministerul transporturilor: Canal Dunare – Bucuresti (Coridor Transeuropean de Transport VII), valoare estimata 1528 mil Euro; Autostrada Tg Mures – Iasi – Ungheni, 307 km, valoare estimate 609 mil euro; Linia de metrou Bragadiru – Voluntari, 25,9 km, valoare estimate 2.000 mil euro
 • Ministerul Sanatatii: 6 proiecte de constructie si dotare a unor spitale regionale de urgenta aprobate prin memorandum in Cluj, Iasi, Tg Mures, Timisoara, Bucuresti, Craiova; reabilitare si dotare a sanatoriile balneare din Mangalia, Techirghiol, Baile Felix , etc.

Reprezentantii UCCPPP au prezentat un proiect de PPP, care se pare a fi cel mai avansat, fiind déjà aprobat de catre UCCPPP in faza de studiului de prefezabilitate si anume: construirea unui tunel rutier subtraversare Muntii Gutai (Axa Nordului), cu taxa utilizatori, proiect initiat de Consiliul Judetean Maramures. Valoarea estimata a investitiei este de 92.193.690 euro. Urmeaza publicarea anuntului in SEAP, negocierea si atribuirea contractului. Sa fie oare acesta primul proiect de PPP care va trezi interesul investitorilor privati pentru acest tip de proiecte?

Este de remarcat ca desi cadrul legal exista si dupa opinia autoritatilor poate sa functioneze si sa asigure conditiile necesare implementarii acestor PPP-uri, pana la aceasta data investitorii nu s-au grabit sa raspunda provocarilor. Interesant de vazut daca, legislatia actuala, destul de restrictiva dupa parerea unora, mult perfectibila dupa parerea altora, permite configurarea unui mecanism optim de realizare a proiectului care sa asigure investitorului privat recuperarea rapida si sigura a investitiei precum si realizarea unui profit rezonabil si suficient de atractiv.  Factorul politic trebuie luat, de asemenea, in considerare.

O veste buna ar fi ca la nivel de Uniune Europeana, se discuta si se are in vedere ca pentru urmatoarea perioada de programare, respectiv 2014 – 2020 in care Romania va cheltui din nou o parte semninifcativa din bugetul european, sa poate folosi fondurile europene pentru sprijinirea proiectelor in regim de PPP. Ar putea fi aceasta o alta modalitate de reducere a riscului investitorilor si de a face mai atractive aceste proiecte?! Ramane de vazut!

Pentru mai multe informatii referitoare la cadrul de implementare a PPP-urilor si a proiectelor prioritare de pe lista autoritatilor centrale si locale va rugam sa ne contactati.

Noutati finantari nerambursabile pentru POSDRU si POSCCE

mai 16th, 2012

POSDRU: Noul calendar orientativ al lansarilor 2012 actualizat

AMPOSDRU publica noul calendar orientativ actualizat al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

Astfel, cererile de propuneri de proiecte anuntate pentru perioada urmatoare au fost din nou amanate penru lunile iunie-iulie 2012.

Pentru a vizualiza noul calendar,va invitam sa vizitati site-ul AMPOSDRU la urmatorul link: http://www.fseromania.ro/images/doc/calendar_lansari_05_2012.pdf

POSCCE: prelungire depunere proiecte

OI IMM a anuntat prelungirea termenului de inregistrare si depunere a proiectelor de Investiţii Mici.

Astfel, apelul de proiecte numarul 4, Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii isi prelungeste valabilitatea de la 31 mai 2012 pana pe 10 iulie 2012.

Toate proiectele pot fi inregistrate online si depuse pana la data de 10 iulie, iar evaluarea tuturor proiectelor se va realiza dupa inchiderea apelului de proiecte.

Aveti o noua sansa de a beneficia de fonduri nerambursabile pentru modernizarea si extinderea capacitatilor dvs. de productie prin achizitii de echipamente in vederea dezvoltarii afacerii si a cresterii competitivitatii companiei dvs.

VAPRO va poate ajuta sa dezvoltati un proiect de succes!

Noutati finantari nerambursabile pentru POSDRU si POSCCE