PNDR 2014-2020 Finantari pentru investitii in agricultura si activitati non-agricole in mediul rural – incepand cu iulie 2015

iunie 19th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), va lansa incepand cu 1 iulie 2015 patru linii de finantare deosebit de interesante pentrul mediul privat, si anume:

 • Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

Se vor finanta investitii de tipul: modernizarea fermelor pomicole, infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, infiintarea si modernizarea de pepiniere, sisteme de depozitare, conditionare si ambalare, unitati de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile (componenta secundara) etc.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.050.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana; etc
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 4.2.a Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, unitati mobile de procesare/ retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime/ in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte/ in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.

Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

 • Submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Se vor finanta investitii de tipul: productie, activitati mestesugaresti, furnizarea de servicii, pensiuni agro-turistice, activitati de agrement, productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) .
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 200.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

PNDR – Finantari noi pentru agricultura: Investitii in Exploatatii Agricole

iunie 11th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a lansat cererea de propuneri de proiecte, submasura 4.1 Investitii in Exploatatii Agricole in data de 25 martie 2015 cu depunere continua pana la data de 30 octombrie 2015.

Valoarea finantarii nerambursabile este de pana la 2.000.000 euro cu un procent de  finantare de pana la 90% a cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile

 • Constructia/modernizarea/extinderea de ferme vegetale si/sau zootehnice inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;
 • Modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante: tractoare, combine, semanatoare, hedere, etc
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitia de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/ pasari/ albine.
 • Plantatii pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat)
 • Achizitia de instalatii de producere nutrețuri, echipamente de uscare (cereale, plante aromatice etc.), echipamente în fermele de animale (evacuare dejectii, instalatii de hranire etc.), reabilitarea retelelor si bransamentelor in ferme etc
 • Investitii in platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si in bazine de colectarea purinului

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informatii privind finantarile nerambursabile, va invitam sa vizitati periodic si pagina noastra de Facebook 

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

PNDR – Finantari noi pentru agricultura: Investitii in Exploatatii Agricole