PNDR 2014-2020 Finantari pentru investitii in agricultura si activitati non-agricole in mediul rural – incepand cu iulie 2015

iunie 19, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), va lansa incepand cu 1 iulie 2015 patru linii de finantare deosebit de interesante pentrul mediul privat, si anume:

  • Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

Se vor finanta investitii de tipul: modernizarea fermelor pomicole, infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, infiintarea si modernizarea de pepiniere, sisteme de depozitare, conditionare si ambalare, unitati de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile (componenta secundara) etc.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.050.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana; etc
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2.a Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Se vor finanta investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, unitati mobile de procesare/ retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime/ in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte/ in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.

Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Se vor finanta investitii de tipul: productie, activitati mestesugaresti, furnizarea de servicii, pensiuni agro-turistice, activitati de agrement, productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) .
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 200.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes!

Comentariile sunt închise.

inapoi