PNDR – Finantari pentru agricultura

noiembrie 4th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole, pana la data de 30 Noiembrie 2015 si pentru Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/sau dezvoltarea de produse agricole si Submasura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol pana la data de 18 Decembrie 2015.

  • Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

Se finanteaza investitii de tipul: modernizarea fermelor pomicole, infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, infiintarea si modernizarea de pepiniere, sisteme de depozitare, conditionare si ambalare, unitati de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile (componenta secundara) etc.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.050.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Se finanteaza investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); Infiintarea, extinderea si sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana; etc
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2.a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Se finanteaza investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, unitati mobile de procesare/retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime/in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte/in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

Fondurile europene pentru procesarea produselor agricole

octombrie 15th, 2015

Intr-un articol publicat in editia din Octombrie a revistei Brutarul, colega noastra Florentina Nae prezinta modul in care se poate obtine finantare pentru o unitate de procesare a produselor agricole prin PNDR, care sunt firmele care pot beneficia, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine un punctaj cat mai mare pentru un astfel de proiect si multe altele.

Fondurile europene pentru procesarea produselor agricole sunt disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, submasura 4.2„ Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”, lansata de AFIR in data de 08 iulie a acestui an.
Valoarea finantarii: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare: nerambursabila de pana la 50%.

Aplicantul trebuie sa se incadreze in categoria Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004, precum si intreprinderi mari) si Cooperative/grupuri de producatori si sa poata asigura co-finantarea investitiei. Prin proiectul propus trebuie sa se prelucreze materie prima ce face parte din Anexa I la Tratatul de functionare a Uniunii Europene, iar produsul obtinut sa fie tot un produs inclus in Anexa I.

Proiectele se pot depune pana in data de 30 Octombrie 2015, iar evaluarea proiectelor se va realiza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar impus de catre AFIR.

Pentru mai multe informatii puteti accesa articolul  AICI.

Fondurile europene pentru procesarea produselor agricole