PNDR – Finantari pentru agricultura

noiembrie 4th, 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole, pana la data de 30 Noiembrie 2015 si pentru Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/sau dezvoltarea de produse agricole si Submasura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol pana la data de 18 Decembrie 2015.

  • Submasura 4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

Se finanteaza investitii de tipul: modernizarea fermelor pomicole, infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, infiintarea si modernizarea de pepiniere, sisteme de depozitare, conditionare si ambalare, unitati de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile (componenta secundara) etc.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.050.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 90% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Se finanteaza investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); Infiintarea, extinderea si sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare; Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana; etc
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 2.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

  • Submasura 4.2.a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Se finanteaza investitii de tipul: Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, unitati mobile de procesare/retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime/in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte/in cadrul fluxului tehnologic: autocisterne, autoizoterme, rulote si autorulote alimentare.
Valoarea finantarii nerambursabile: pana la 1.500.000 euro.
Procent de finantare:
pana la 50% din cheltuielile eligibile.

PNDR – Finantari pentru agricultura