Intre 95-100% nerambursabil pentru trainingul angajatilor

aprilie 16, 2019

 Asteptam lansarea apelului pentru linia de finantare „Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua (FPC) corelate cu nevoile pietei muncii”. Cerintele sunt urmatoarele:

Apelul este dedicat cresterii competentelor angajatilor prin activitati precum:

 • Realizarea de programe de formare/traininguri (orice tip curs – calificare/ perfectionare/ specializare);
 • Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat;
 • Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale;
 • Organizarea de campanii de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC;
 • Alte actiuni inovative pentru cresterea participarii la FPC si oferirea unui sprijin educational individualizat, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practici.

Cine poate aplica?

 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • Organizatii sindicale;
 • Patronate;
 • Asociatii profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/certificare a invatarii anterioare;
 • Furnizori de formare autorizati, publici si privati,
 • Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;
 • Camere de comert, industrie si agricultura;
 • ONG-uri.

Sunt incurajate parteneriatele intre entitatile mai sus mentionate.

Care este alocarea apelului?

 • 60.000.000 euro

Care este valoarea maxima a proiectului?

 • 1 milion euro, din care procentul de finantare nerambursabila este intre 95-100%, in functie de tipul aplicantului.

Cat dureaza implementarea proiectului?

 • maximum 18 luni.

Care sunt angajatii care pot fi inclusi in proiect (grup tinta)?

 • Minim 500 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), din care 30% din categoriile: persoane cu nivel scazut de calificare, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Implementarea proiectelor se poate face in orice regiune mai putin Bucuresti-Ilfov. 
Pentru mai multe informatii click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi