S-a publicat ghidul pentru IMM-uri – urmeaza lansarea!

iulie 26, 2016

Versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului aferent investitiilor realizate de IMM-uri prin Programul Operational Regional (POR) a fost publicat spre dezbatere publica, pana la data de 24.08.2016.

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri non-agricole din mediul urban (inclusiv microintreprinderi) si
  • Intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural;

Se solicita o vechime de minim 3 ani si existenta profitului din exploatare in anul anterior depunerii proiectului.

Regiunile eligible: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Investitii eligibile:

  1. Construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
  2. Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje etc), necorporale (brevete, licente etc), inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  3. Implementarea sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
  4. Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc.

Valoarea finantarii nerambursabile:  minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro.

Rata finantarii nerambursabile:

Pentru investitiile mentionate la punctele 1 si 2:

  • Intreprinderi mijlocii: 60% (din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 45% (din regiunea Vest);
  • Intreprinderi mici si microintreprinderi: 70% (din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 55% (din regiunea Vest);

Pentru investitiile mentionate la punctele 3 si 4: in limita a 90%;

Toate conditiile pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca pentru a accesa aceasta finantare pot fi consultate aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi