POR – finantare pentru incubatoare de afaceri

martie 23, 2017

Un nou tip de finantare pe Programul Operational Regional: 2.1B “Incubatoare de afaceri” urmeaza sa se lanseze in perioada imediat urmatoare, conform ultimului calendar oficial.

Apelul are o alocare totala de 117,65 mil. euro.

Beneficiari eligibili:

  • Fondatori ai incubatoarelor de afaceri (APL, UAT, institutii de invatamant, institute/centre de cercetare-dezvoltare, camere de comert, societati etc.) sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri
  • Asocieri in participatie intre un fondator autoritate publica si: companii, asociatii, fundatii, patronate, sindicate, camere de comert etc.

Valoarea finantarii nerambursabile: minim 200.000 euro – maxim 7 mil. euro.

Procentul de finantare:

  • Pentru componenta de ajutor regional: pana la 70% (in functie de dimensiunea companiei aplicant si locul de implementare).
  • Pentru componenta de ajutor de minimis: pana la 90% si in limita plafonului de minimis. Componenta de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a proiectului.

Exemple de investitii eligibile:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

  • Crearea / extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spatiilor aferente;
  • Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale;

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

  • Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri.

Mai multe detalii din ghidul solicitantului in varianta draft gasiti aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi