POCU – noi lansari pentru economie sociala si educatie in scoli defavorizate!

iulie 27, 2016

Ministerul Fondurilor Europene a lansat spre consultare publica doua noi Ghiduri: “Solidar” si “Profesori motivati in scoli defavorizate” finantate prin POCU 2014-2020.
 
„SOLIDAR. Sprijin pentru consolidarea economiei sociale” – Obiectiv Specific 4.16

Activitati eligibile:

 • Formarea si dezvoltarea abilitatilor persoanelor implicate in intreprinderile sociale, consiliere, consultanta; Promovarea marcii sociale; Accesibilizarea locurilor de munca;
 • Transferul de know-how cu alte comunitati si cu actori relevanti; Dezvoltarea parteneriatelor.

Grupul tinta este format din: persoane din intreprinderi sociale existente (angajati, membri (conform actelor de organizare si functionare), voluntari (cu contract)).

Valoarea proiectului: minim 50.000 euro – maxim 100.000 euro sub forma de ajutor de minimis.

Finantare nerambursabila: pana la 100%.

Aplicantii eligibili sunt structuri de economie sociala organizate ca: societate cooperativa de gradul I; cooperativa de credit; asociatie/fundatie; casa de ajutor reciproc; federatie sau uniune; orice alta categorie de persoana juridica atestata ca intreprindere sociala.
 
“Profesori motivati in scoli defavorizate” – Obiectivele Specifice 6.2, 6.3, 6.6

Activitati eligibile:

 • Atragerea si mentinerea resurselor umane de calitate in scolile tinta;
 • Crearea unei mase critice de profesionisti motivati in scolile tinta;
 • Asigurarea sustenabilitatii calitatii in educatie;

Grup tinta:

 • Cadre didactice, personal de sprijin, manageri scolari si personalul partenerilor sociali in educatie care lucreaza in scoli cu copii in situatii de risc educational;

Valoarea proiectului:

 • Proiecte mici: maxim 450.000 euro (includ minim 3 scoli);
 • Proiecte mari: maxim 1.500.000 euro (includ minim 10 scoli);

Finantare nerambursabila:

 • 100% pentru ONG-uri; 95% pentru beneficiari privati; 98% sau 85% pentru institutii publice;

Aplicanti eligibili:

 • ONG-uri;
 • Institutii de invatamant publice sau private; Autoritati publice locale cu atributii in domeniu;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara;
 • MENCS si institutii din subordinea sa; Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate (OS 6.3 si 6.6);

Mai multe informatii despre cele doua ghiduri aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi