POCU – Calendar 2018

ianuarie 11, 2018

Conform ultimului calendarului estimativ al lansarilor in cadrul Programului Operational Capitalul Uman publicat de catre Minister o serie de apeluri interesante pentru mediul privat vor fi lansate pana la 30 iunie 2018.

Calendarul contine date despre lansarea ghidurilor spre consultare, a lansarii apelurilor cat si alocarea pe fiecare apel.

Astfel, datele de lansare orientative pentru principalele linii de finantare dedicate beneficiarilor privati sunt:

Februarie 2018:

  • Axele 1 & 2 – Proiecte de antreprenoriat pentru tinerii NEETs;
  • 3.12 – Training pentru proprii angajati direct productivi (pentru companii mari);
  • 3.12 – Training pentru angajatii direct productivi din IMM-uri si companii mari (pentru furnizori de formare);
  • 4.16 – Intreprinderi de economie sociala;
  • 6.3 & 6.5 & 6.6 – Masuri destinate elevilor pentru reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii, formarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, inclusiv dezvoltarea ofertelor educationale;
  • 6.4 & 6.6 – Programe de tip a doua sansa si formare profesionala;

Martie 2018:

  • 4.4 – Masuri integrate pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile;
  • 4.12 – Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri institutionalizati;
  • 4.13 – Masuri de pregatire a tinerilor institutionalizati pentru o viata independenta;
  • 6.12 – Furnizarea de programe de formare profesionala pentru adulti;

Calendarul a fost pus la dispozitia publicului de catre Minister aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi