Pana pe 9 octombrie se pot depune proiectele destinate anteprescolarilor

august 27, 2019

Se pot depune proiecte pe linia de finantare pentru dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara (POCU 6.2) pana pe 9 octombrie 2019.

Activitati finantate:
1.Furnizarea de servicii de informare si consiliere parintilor, tutorilor; programe de educatie parentala, masuri de acompaniere.
2.Asistarea parintilor/reprezentantilor legali care nu au un loc de munca, pentru inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) in vederea includerii intr-un program de masuri active de ocupare (informare si consiliere profesionala, formare profesionala, medierea muncii, masuri de acompaniere destinate tinerilor parinti cu grad de ocupabilitate C sau D etc.). Pot fi acordate masuri de acompaniere sub forma serviciilor medicale, consilierii psihologice, serviciilor de asistenta sociala, altor servicii de asistenta (cresa, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea tanarului NEETs.
3.Asigurarea resurselor umane calificate pentru invatamantul anteprescolar (asigurarea si formarea profesionala a personalului didactic din unitatile publice si private in care se ofera servicii de educatie anteprescolara (cursuri specializare, perfectionare educator puericultor, educator specializat, etc.)).
4.Asigurarea/dezvoltarea si utilizarea de noi servicii si materiale de invatare pentru copiii din invatamantul anteprescolar, in special pentru copiii apartinand minoritatii roma si copiii cu dizabilitati.

Valoarea eligibila a unui proiect este de maximum:

 •     900.000 euro, pentru regiunile mai putin dezvoltate,
 •  1.000.000 euro pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

Procent maxim de finantare nerambursabila:

 • 100% pentru ONG-uri;
 • 95% pentru beneficiari privati;
 • 98%/85% institutii publice.

Aplicanti eligibili:

 • Institutii de invatamant (ISCED 0) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale);
 • Institutii de cult si asociatii religioase;
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri.

Grup tinta eligibil:

 • Anteprescolari – minimum 54 copii cu varsta intre 0-2 ani;
 • Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate;
 • Personal didactic din EICP (Educatie si Ingrijire Copii Prescolari).

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 30 de luni.
Pentru mai multe detalii referitoare la ghid si conditiile de finantare, click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi