Lansare apel POR pentru centre sociale – persoane varstnice!

ianuarie 3, 2017

A fost lansat apelul pentru investitii care vizeaza cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – grup vulnerabil: persoane varstnice peste 65 ani (Obiectivul Specific 8.3) din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectele vor putea fi depuse in perioada: 28.02.2017 – 29.08.2017.

Beneficiari eligibili: 

 1. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public;
 2. Entitati de drept privat:
 • asociatii si fundatii, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
 • unitati de cult / structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte;
 1. Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate mai sus.

Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, trebuie sa fie furnizor de servicii sociale acreditat si sa aiba o vechime de cel putin 1 an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.
 
Se finanteaza: 

 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale existente, fara componenta rezidentiala;
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi centre sociale fara componenta rezidentiala;
 • asigurarea/ modernizarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala;
 • crearea/ modernizarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati;
 • amenajarea unor ateliere de lucru  in cadrul centrelor sociale fara componenta rezidentiala;
 • dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura sociala fara componenta rezidentiala, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;

Valoarea eligibila a proiectului variaza in functie de obiectul acestuia si poate fi cuprinsa intre 50.000 euro si 850.000 euro.

Rata finantarii nerambursabile: 98% din valoarea eligibila a proiectului. 

Mai multe informatii aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi