Ghid nou POCU – Domeniul medical

noiembrie 9, 2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate”.

  • Obiectivul specific urmarit in cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza: „Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical”;
  • Beneficiari eligibili: Ministerul Sanatatii/autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile de sanatate publica, institutele si institutiile medicale) singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.);
  • Grup tinta eligibil: specialistii in furnizarea de servicii medicale;
  • Valoare proiect: maxim 5.000.000 euro;
  • Perioada maxima de implementare a proiectului/proiectelor: maxim 36 de luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023.

Toate intrebarile legate de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire pot fi transmise pana la data de 26 noiembrie 2015 pe adresa de emailconsultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Comentariile sunt închise.

inapoi