Ghid in consultare – Finantare de pana la 1.000.000 euro pentru trainingul angajatilor

octombrie 31, 2018

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat lansarea in consultare publica pana la data de 2.11.2018 a ghidului „Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua (FPC) corelate cu nevoile pietei muncii”.
Apelul este dedicat cresterii competentelor angajatilor prin activitati precum:

 • Realizarea de programe de formare/traininguri (orice tip curs – calificare/perfectionare/ specializare);
 • Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat;
 • Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale;
 • Organizarea de campanii de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC;
 • Alte actiuni inovative pentru cresterea participarii la FPC si oferirea unui sprijin educational individualizat, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practici.

Cine poate aplica?

 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • Organizatii sindicale;
 • Patronate;
 • Asociatii profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/certificare a invatarii anterioare;
 • Furnizori de formare autorizati, publici si privati,
 • Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;
 • Camere de comert, industrie si agricultura;
 • ONG-uri.

Sunt incurajate parteneriatele intre entitatile mai sus mentionate.

Care este alocarea apelului?

 • 60.000.000 euro

Care este valoarea maxima a proiectului?

 • 1 milion euro, din care procentul de finantare nerambursabila este intre 95-100%, in functie de tipul aplicantului.

Cat dureaza implementarea proiectului?

 • maximum 18 luni.

Care sunt angajatii care pot fi inclusi in proiect (grup tinta)?

 • Minim 500 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), din care 30% din categoriile: persoane cu nivel scazut de calificare, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.
 •  Implementarea proiectelor se poate face in orice regiune mai putin Bucuresti Ilfov.

Pentru mai multe informatii click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi