Ghid consultativ pentru imbunatatirea situatiei tinerilor NEETs: ”Viitor pentru tineri”

decembrie 12, 2016

Ministerul Fondurilor Europene a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice “Viitor pentru tineri” (OS 1.1 – 1.2) finantat in cadrul POCU. Linia de finantare este dedicata imbunatatirii situatiei tinerilor din categoria NEETs din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est, prin masuri precum:

 • Formare profesionala personalizata;
 • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal;
 • Auto-ocupare si antreprenoriat;
 • Programe de ucenicie si stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor;
 • Masuri destinate dezvoltarii autonomiei lucratorilor NEETs defavorizati etc.

Durata proiectului: minim 4 luni si maximum 16 de luni, fara a se putea depasi data de 31 octombrie 2018.

Valoarea maxima a proiectului:

 • 2.500.000 euro, cu o contributie a beneficiarilor de 2%/5%/8%, in functie de tipul organizatiei;

Aplicanti/Parteneri eligibili:

 • Angajatori;
 • Furnizori de formare; Furnizori de servicii de ocupare/evaluare si certificare a competentelor;
 • Sindicate/Patronate;
 • ONG-uri cu activitate relevanta (furnizori de servicii sociale/organizatii de tineret)
 • Intreprinderi sociale de insertie;
 • Alte entitati relevante;

Grupul tinta:

 • Tineri NEETs (tineri care nu sunt nici incadrati in munca si nici nu urmeaza un program de educatie sau formare) cu varsta intre 16-24 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est, inregistrati si profilati de catre Serviciul Public de Ocupare.

Ghidul se afla in consultare publica pana in 26 decembrie 2016 si poate fi descarcat aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi