Finantari pentru centre sociale – persoane varstnice

iunie 7, 2016

A fost publicata versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului pentru investitii care vizeaza cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – grup vulnerabil: persoane varstnice peste 65 ani (Obiectivul Specific 8.3) din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Beneficiari eligibili:

1.Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public;
2.Entitati de drept privat:

  • asociatii si fundatii, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
  • unitati de cult / structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte;

3.Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate mai sus.

Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, trebuie sa fie furnizor de servicii sociale acreditat si sa aiba o vechime de cel putin 1 an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

 Se finanteaza: 

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale existente, fara componenta rezidentiala;
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi centre sociale fara componenta rezidentiala;
  • asigurarea/ modernizarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala;
  • crearea/ modernizarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati;
  • amenajarea unor ateliere de lucru  in cadrul centrelor sociale fara componenta rezidentiala;
  • dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura sociala fara componenta rezidentiala, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;

*Proiectele pot fi implementate in toate regiunile de dezvoltare cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov.

Valoarea eligibila a proiectului variaza in functie de obiectul acestuia si poate fi cuprinsa intre 50.000 euro si 850.000 euro.
Rata finantarii nerambursabile: 98% din valoarea eligibila a proiectului. 
 
Observatii sau comentarii se pot transmite pana la data de 6 Iulie 2016 (ora 16:00) la adresa de email info@mdrap.ro

Comentariile sunt închise.

inapoi