Viitoarele oportunitati de finantare in cadrul POSDRU

iulie 27, 2010

AMPOSDRU a publicat de curand situatia proiectelor depuse si contractate in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. De asemenea, potrivit calendarului estimativ al viitoarelor lansari in cadrul acestui program operational, ce releva faptul ca fondurile alocate acestui program s-au redus semnificativ, aceasta lansare poate fi una dintre ultimele sanse de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane. Lansare granturi in lunile iulie – august : Caracteristicile principale ale proiectelor de tip grant: Valoare proiect: Intre 50.000 – 499.999 euro Nivel de implementare – Local, Regional Durata proiect: intre 6 si 24 de luni DMI 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa. Principalul obiectiv al acestui apel este dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa – elevi si studenti- si, in consecinta, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii. Exemple de activitati care se finanteaza:

 • Organizare, monitorizare si evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru elevi si studenti
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
 • Campanii de informare/constientizare/ mediatizare privind oportunitati de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev/student la acela de angajat, etc;

DMI 2.3. Acces si participare la formarea profesionala continua. In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt finantate programe de formare profesionala continua (FPC) pentru angajati in vederea calificarii sau a recalificarii, activitati pentru facilitarea accesului angajatilor la serviciile de validare a cunostintelor dobandite in alte contexte de invatare decat cele formale, precum si activitati adresate furnizorilor de formare pentru diversificarea si flexibilizarea ofertei de programe de formare profesionala continua. Exemple de activitati care se finanteaza:

 • participarea la cursuri, pentru dobandirea unei calificari sau pentru cresterea nivelului de calificare;
 • certificarea competentelor profesionale dobandite
 • informare cu privire la oportunitatile de calificare a persoanelor angajate
 • Sprijin pentru furnizorii de FPC: elaborarea de cursuri (FPC) pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor
 • autorizare in vederea furnizarii de programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajatilor: elaborare materiale-suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala; furnizare servicii de informare, consiliere si orientare profesionala
 • Campanii de informare/ constientizare/ mediatizare cu privire la oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane; informarea cu privire la modalitatile de calificare sau recalificare a angajatilor, etc.

DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. In cadrul acestui DMI vor fi promovate interventiile integrate, care prevad implementarea unor activitati precum informare si consiliere profesionala, asistenta in planificarea carierei si cautarea unui loc de munca, job-cluburi, programe de formare profesionala, programe locale de ocupare in lucrari comunitare etc. Exemple de activitati care se finanteaza:

 • Realizarea de platforme pentru facilitarea accesului la informatii relevante privind piata muncii
 • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala personalizate in functie de specificul grupului tinta
 • Furnizarea programelor de formare profesionala privind cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca
 • Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, etc.

DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. In cadrul acestui apel se finanteaza activitati care urmaresc integrarea pe piata muncii a personelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta. O atentie deosebita va fi acordata tinerilor; femeilor; micilor intreprinzatori sau viitorilor intreprinzatori (care pot genera dezvoltare locala si oportunitati de ocupare). Exemple de activitati care se finanteaza:

 • Studii (cercetare) privind situatia actuala a somajului si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta in zonele rurale
 • Previziuni privind tendintele pietei muncii in zonele rurale
 • Campanii de informare si constientizare in scolile din zonele rurale privind oportunitatile de formare profesionala si de ocupare in domeniile non-agricole, etc.

DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care urmaresc dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea integrala a conceptului de economie sociala, promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii persoanelor slab calificate, persoanelor cu dizabilitati si persoanelor supuse riscului de excluziune sociala. Exemple de activitati care se finanteaza:

 • Cercetari, studii si analize, conferinte, in domeniul economiei sociale
 • Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca
 • Crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate
 • Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere, etc.

Evaluarea si aprobarea proiectelor se va face pe principiul primul venit primul servit, asadar ACUM este momentul sa incepeti sa lucrati la ideile voastre de proiecte. Va asteptam!

Comentariile sunt închise.

inapoi