Oportunitati de finantare 2011

ianuarie 24th, 2011

Oportunitati finantare POSDRU

Lansare proiecte de tip grant Caracteristicile principale ale proiectelor de tip grant: Valoare proiect: Intre 50.000 – 499.999 euro Nivel de implementare – Local, Regional Durata proiect: intre 6 si 24 de luni Tip lansare: primul venit primul servit DMI. 2.2: Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii Acest DMI urmareste prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie si formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Exemple de activitati care se finanteaza: • Organizarea campaniilor de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru familiile acestora); • Activitati de adaptare/dezvoltare a curriculumului din invatamantul prescolar pentru formarea competentelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice si de invatare si adaptarea acestora la specificul si nevoile prescolarilor; • Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul „gradinita de familie”; • Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor si solutiilor alternative si educationale in vederea pregatirii pentru debutul scolar. Alocarea financiara orientativa pentru acest DMI: 25.000.000 euro Lansare apel: Octombrie – Noiembrie 2011 Evaluarea si aprobarea proiectelor se va face pe principiul primul venit primul servit, asadar ACUM este momentul sa incepeti sa lucrati la ideile voastre de proiecte! Lansare proiecte de tip strategic Caracteristicile principale ale proiectelor de tip strategic: Valoare proiect: Intre 500.000 – 5.000.000 euro Nivel de implementare – National, Multi-Regional Durata proiect: intre 6 si 36 de luni Lansare: cu termen limita de depunere DMI. 1.2: Calitate in invatamantul superior Acest DMI va sprijini actiuni destinate restructurarii si imbunatatirii sistemului de invatamant superior. Activitatile preconizate vor viza atat sistemul, cat si institutiile de invatamant superior in vederea asigurarii calitatii, adaptarii programelor de studii la cerintele pietei muncii si dezvoltarii mecanismelor de crestere a accesului la invatamant superior. Exemple de activitati care se finanteaza: • Elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea/ transpunerea metodologiilor, instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinta, procedurilor si mecanismelor de asigurare si management al calitatii, evaluare si acreditare; • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/implementarea/descrierea/validarea calificarilor in invatamantul superior, inclusiv elaborarea termenilor de referinta pentru definirea calificarilor precum si proceduri de validare a acestora; • Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea procedurilor, instrumentelor pentru managementul si implementarea Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior; • Definirea, imbunatatirea si adaptarea, acreditarea si implementarea programelor de studii universitare de licenta si masterat avandu-se in vedere CNCIS; • Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de material si instrumente didactice si de invatare. Alocarea financiara orientativa pentru acest DMI: 27.000.000 euro Lansare apel: 7 – 21 Octombrie 2011 DMI 2.3. Acces si participare la FPC. In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt finantate programe de formare profesionala continua (FPC) pentru angajati in vederea calificarii sau a recalificarii, activitati pentru facilitarea accesului angajatilor la serviciile de validare a cunostintelor dobandite in alte contexte de invatare decat cele formale, precum si activitati adresate furnizorilor de formare pentru diversificarea si flexibilizarea ofertei de programe de formare profesionala continua. Exemple de activitati care se finanteaza: • Participarea la cursuri, pentru dobandirea unei calificari sau pentru cresterea nivelului de calificare; • Certificarea competentelor profesionale dobandite; • Informare cu privire la oportunitatile de calificare a persoanelor angajate; • Sprijin pentru furnizorii de FPC: elaborarea de cursuri (FPC) pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor • Autorizare in vederea furnizarii de programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor; • Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajatilor: elaborare materiale-suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala; furnizare servicii de informare, consiliere si orientare profesionala; • Campanii de informare/ constientizare/ mediatizare cu privire la oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane; informarea cu privire la modalitatile de calificare sau recalificare a angajatilor, etc. Alocarea financiara orientativa pentru acest DMI: 80.000.000 euro Lansare: Octombrie – Noiembrie 2011 DMI 6.4. Initiative transnationale pentru o piata incluziva a muncii. In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care urmaresc dezvoltarea unei piete a muncii mai permisiva sprijinirea initiativelor transnationale si a parteneriatelor la nivel european, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive. Exemple de activitati care se finanteaza: • Sprijinirea initiativelor transnationale si a parteneriatelor la nivel european, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive; • Dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocuparii; • Dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii; • Infiintarea parteneriatelor pentru schimbul de experienta in ceea ce priveste adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii; • Promovarea transferului de expertiza privind incluziunea si ocuparea somerilor de lunga durata; • Schimburi transnationale de experienta si bune practici, pentru Autoritatea de Management si Organismele Intermediare; • Dezvoltarea studiilor transnationale comparative. Alocarea financiara orientativa pentru acest DMI: 20.000.000 euro Lansare: Octombrie – Noiembrie 2011

Oportunitati finantare POSCCE

POSCCE 111A2): Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri Exemple de activitati care se finanteaza: • Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/ sectie/ instalatie); • Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie; • Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii; • Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior; • Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate; • Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate mai sus. Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil: 1.065.000 lei (≈250.000 euro) Total alocare financiara estimativa pentru acest apel: 611,6 milioane lei Lansare apel: Octombrie 2011, apel cu termen limita de depunere. POSCCE 113: Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare a IMM-urilor Exemple de activitati care se finanteaza: • Participarea la targuri si expozitii internationale, organizate in tara sau strainatate, cu stand propriu • Participarea la misiuni economice in strainatate • Elaborarea si productia de materiale tiparite/ inscriptionate de promovare • Promovarea on-line (imbunatatirea/ realizarea unui site de prezentare a companiei) • Servicii legate de activitati de promovare pe noi piete interne, pe piete internationale si marketing • Servicii de identificare a furnizorilor/ clientilor externi prin programele Hosted Buyers Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil: 840.000 lei, (≈200.000 euro) maxim 20% din cifra de afaceri. Alocare financiara estimativa pentru acest apel: 85,5 milioane lei Lansare apel: 26 August 2011 Inchidere apel: 26 Noiembrie 2011 POSCCE 132: Sprijin pentru consultanta acordat IMM Exemple de activitati care se finanteaza: • Elaborarea de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse si/ sau servicii si tehnologii, • Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate si/ sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente si competitive, precum si pentru crearea de produse competitive; • Elaborarea de studii si strategii de management, marketing si/ sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect; • Elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare pentru un anumit proiect; • Elaborarea de strategii si planuri de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii sau implementarii unui anumit proiect; • Elaborarea de studii asupra protectiei proprietatii intelectuale; • Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente si solutii informatice sau pentru un domeniu precizat; • Elaborarea de studii de evaluare si diagnostic pentru transferul afacerii Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat: maxim 172.000 lei (≈40.000 euro) Total alocare financiara estimativa pentru acest apel: necunoscut pana la aceasta data. Lansare apel proiect: Noiembrie 2011, apel de proiecte cu depunere continua. POSCCE 332: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri Exemple de activitati care se finanteaza: • Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementare a solutiilor software si integrarea aplicatiilor folosite respectand etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare – activitate obligatorie, pentru implementarea cel putin a unuia dintre urmatoarele sisteme software: – Implementarea de sisteme informatice de comert electronic; – Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice; – Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate; – Implementarea de sisteme informatice de e-payment; – Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM; • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/ optimizarea activitatii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer). • Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru achizitiile publice; • Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului • Achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/ portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice) • Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice; • Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta – activitate obligatorie • Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie • Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei – activitate obligatorie Marimea finantarii acordate: minim 45.000 lei si maxim 1.850.000 lei (minim 10.000 euro, maxim 440.000 euro) Total alocare financiara estimativa pentru acest apel: necunoscut pana la aceasta data. Lansare apel proiect: Octombrie 2011, apel de proiecte cu depunere continua.

Oportunitati de finantare ajutor de stat

Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile (H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile, cu modificarile si completarile ulterioare) Activitati care se finanteaza: a) Realizarea unei investitii initiale legate de: • crearea unei unitati noi, • extinderea unei unitati existente, • diversificarea productiei unei unitati pe noi piete de produse, • schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente b) Achizitia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci cand unitatea s-a inchis sau s-ar fi inchis fara aceasta achizitia, iar activele sunt cumparate de un investitor independent. Costuri eligibile: • imobilizarile corporale si/ sau necorporale referitoare la infiintarea unei noi unitati, la extinderea unei unitati existente, la diversificarea productiei unei unitati pe noi piete de produse sau la o schimbare fundamentala a ansamblului procesului de productie a unei unitati existente; (constructii industriale, turistice si medicale, echipamente) • cheltuielile cu achizitia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci cand unitatea sa inchis sau s-ar fi inchis fara aceasta achizitie Valoarea maxima a ajutorului de stat: echivalentul a 22,5 milioane euro (Bucuresti – Ilfov) si 28,125 milioane euro (celelalte regiuni). Total alocare financiara estimativa: echivalentul in lei a 1 miliard euro. Apel lansat in anul 2008, apel cu depunere continua. Oportunitatile prezentate reprezinta numai cateva exemple de posibilitati de finantare a ideii dumneavoastra de proiect. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si calendarele de lansare pentru fiecare Program Operational, accesand urmatoarele linkuri: Calendar ACIS, Calendar PNDR. Va asteptam pentru a va transforma ideile in proiecte de succes!

Oportunitati de finantare 2011