Surse de finantare pentru companii – luna Noiembrie 2020

noiembrie 27, 2020

Va prezentam rezumatul celor mai importante linii de finantare lansate sau care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, adresate atat intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor.

Pentru proiecte de investitii realizate de Intreprinderi Mari (cu peste 250 angajati si /sau 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

1. Linie de finantare pentru implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la marii consumatori industriali (POIM 6.2)

 • Valoarea finantarii unui proiect este de maximum 200.000 euro, cu procent de finantare nerambursabila de 100%;
 • Beneficiari eligibili: societatile din industria extractiva si industria prelucratoare cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, in vederea identificarii rapide a solutiilor imediate de reducere a consumurilor;
 • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
 • Alocare totala apel: 11,7 mil. euro;
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 31 Decembrie 2020;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

2. Linie de finantare pentru dezvoltarea competentelor digitale si IT ale angajatilor din companii MARI (POCU 3.12)

 • Se finanteaza realizarea de traininguri pe competente digitale si IT, iar valoarea maxima a unui proiect este de 500.000 euro, cu finantare nerambursabila maxima de 250.000 euro (50%); La trainingurile prevazute in proiect trebuie sa participe minimum 75 de angajati cu contract individual de munca si locul de munca in afara Bucuresti-Ilfov;
 • Beneficiari eligibili: pot aplica doar companiile mari care isi desfasoara activitatea in sectoare prioritare, precum: IT&C, industrii creative, automotive, sanatate, farma, energie, turism etc. Puteti consulta lista completa a domeniilor de activitate finantate aici;
 • Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni;
 • Alocare totala apel: 10 mil. euro;
 • Status apel: lansat, cu termen limita de depunere 15 Ianuarie 2021;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

3. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

 • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
 • Beneficiari eligibili: pot aplica intreprinderi mari infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
 • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: linie lansata, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

4. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

 • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca;
 • Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
 • Beneficiari eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Alocare totala apel: 100 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: apel in curs de lansare;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

Pentru proiecte de investitii realizate de IMM-uri (sub 250 de angajati si sub 50 mil. euro cifra de afaceri anuala)

1. Linie de finantare pentru investitii mari, dedicata IMM-urilor (POR 2.2)

 • Valoarea finantarii unui proiect este intre 1.500.000 euro si 6.000.000 euro, care reprezinta pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului (in functie de regiunea de implementare si dimensiunea companiei), la care se adauga cheltuielile de tip minimis (maximum 200.000 euro);
 • Beneficiari eligibili: pot aplica doar IMM-uri (companii mici si mijlocii care au pana la 250 de angajati si pana la 50 mil. euro cifra de afaceri), cu o vechime de minimum 1 an si au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Alocare totala apel: 150 mil. euro;
 • Status apel: lansat, cu termen 30 Noiembrie 2020;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

2. Linie de finantare in contextul crizei COVID-19  – OUG 130 masura 3 (POC 2014 – 2020)

 • Valoarea finantarii nerambursabile acordate este cuprinsa intre 50.000 si 200.000 euro, cu procent nerambursabil de 70% pentru investitii realizate in Bucuresti-Ilfov si 85% pentru restul tarii;
 • Beneficiari eligibili: societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria, Intreprinderi Mici si Mijlocii;
 • Alocare totala apel: 550 mil. euro, din care 15% din valoarea bugetului alocat pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si 85% din valoarea bugetului alocat pentru celelalte regiuni;
 • Status apel: OUG-ul in consultare, apel in curs de lansare;
 • Pentru mai multe informatii despre aceasta linie, click aici.

3. Linie de finantare pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decat TIC (POC 2.2.2)

 • Se acorda finantare (ajutor de minimis) pentru digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate adecat TIC, in cele 8 regiuni de dezvoltate ale Romaniei, in vederea cresterii competitivitatii IMM-urilor si dinamizarii sectorului TIC – prin Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR). Se vor finanta achizitile de hardware si software, solutii de tip RPA, comert electronic, website si altele;
 • Beneficiari eligibili: companiile care indeplinesc statutul de IMM (sub 250 de angajati si cifra de afaceri sub 50 mil. euro – in cazul firmelor legate sau parte a unui grup cu actionariat comun, aceste date se cumuleaza si se verifica la nivel consolidat);
 • Status apel: in pregatire;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

4. Linie de finantare pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie (Fonduri Nationale, HG 807)

 • Valoarea minima a unui proiect de investitii pentru a fi eligibil este de 1.000.000 euro, cu o finantare nerambursabila de pana la 50%;
 • Beneficiari eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Se finanteaza costurile aferente realizarii de constructii sau achizitionarea de active corporale (dotari) si necorporale (software, licente etc), precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei initiale;
 • Alocare totala apel: 145 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: linie lansata, cu depunere continua;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

5. Linie de finantare pentru pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca (Fonduri Nationale, HG 332)

 • Este eligibila orice investitie initiala (extindere de activitate la un spatiu existent, diversificarea activitatii sau creare de unitate noua) care sa genereze, in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei, crearea a minimum 100 noi locuri de munca; Se finanteaza pana la 50% din costurile salariale totale (salariu net si contributii), inregistrate pe o perioada de 24 de luni consecutive pentru locurile de munca noi. 
 • Beneficiari eligibili: pot aplica intreprinderi (mari sau/si IMM-uri), infiintate conform Legii 31/1990 care realizeaza investitii in toate domeniile, cu exceptia celor excluse;
 • Alocare totala apel: 100 mil. euro buget anual mediu;
 • Status apel: apel in curs de lansare;
 • Pentru mai multe informatii, click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi