Prelungire termen depunere proiecte Innotech Student

iunie 19, 2020

Ministerul Fondurilor Europene a prelungit perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Innotech Student”, destinat finantarii antreprenoriatului in randul studentilor. Noua perioada este 1 iulie 2020 – 15 septembrie 2020.

Actiunile sprijinite se vor realiza in trei etape:
Etapa I (cu o durata de maximum 12 luni):
1.1. Campanie de informare;
1.2. Selectarea grupului-tinta;
1.3. Formare profesionala – Competente antreprenoriale (ANC);
1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului;
1.5. Organizarea si derularea activitatii de intreprindere simulata;
1.6. Efectuare stagii de practica (min. 40 de ore);
1.7. Consiliere /consultanta /mentorat;
1.8. Infiintarea si demararea functionarii intreprinderilor finantate.
Etapa II (cu o durata de 12 luni):
2.1. Decontarea subventiilor aferente implementarii planurilor de afaceri;
2.2. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
Etapa III (cu o durata de 6 luni):
3.1. Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri.

Care sunt aplicantii eligibili?

 • Furnizori de formare profesionala continua autorizati, publici si privati;
 • ONG-uri;
 • Camere de comert si industrie;
 • Asociatii profesionale;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate;
 • Scoli doctorale si graduale cu personalitate juridica, inclusiv parteneriate intre acestea si sectorul privat/ centre de CDI;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Romane;
 • Academia Romana;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica.

 Cine poate constitui grup tinta?

 • Studenti, licenta sau master (ISCED 5-7) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs;
 • Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat;
 • Cercetatori post-doctorat;
 • Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs.

 Aria de implementare a proiectului:
Grupul tinta poate avea domiciliul oriunde in Romania. Persoanele din grupul tinta cu domiciliul in regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov trebuie sa isi infiinteze firmele in regiuni mai putin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru).
Activitatile se pot desfasura in orice regiune din tara, inclusiv  in Bucuresti-Ilfov, respectand conditia de mai sus.

Dimensiunea grupului tinta:

 • Minimum 300 persoane.

 Valoare eligibila este de maximum 2.000.000 euro, din care:

 • minimum 65% subventii pentru infiintarea afacerilor (sub incidenta ajutorului de minimis) cu o finantare nerambursabila de 100% se calculeaza insumand:
  • nr. firme infiintate cu min. 2 locuri de munca x max. 40.000 euro
  • nr. firme infiintate cu min. 3 locuri de munca x max. 60.000 euro
  • nr. firme infiintate cu min. 4 locuri de munca x max. 80.000 euro
  • nr. firme infiintate cu min. 5 locuri de munca x max. 100.000 euro
 • maximum 35% grant (pentru celelalte cheltuieli ale proiectului) cu un procent al finantarii nerambursabile de:
  • 100% pentru ONG-uri;
  • 95% pentru beneficiari privati;
  • 98%/85% institutii publice.

Numarul firmelor infiintate nu poate fi mai mic de 14.
Durata de implementare a proiectului este de maximum 30 luni.
Pentru mai multe informatii click aici.

Comentariile sunt închise.

inapoi