POSCCE – Operatiunea 1.3.2 Consultanta pentru IMM – APEL DESCHIS!

februarie 28, 2012

Organismul Intermediar pentru IMM a anuntat lansarea apelului pentru proiecte aferent operatiunii 1.3.2 – Sprijin pentru consultanta acordat IMM. Bugetul alocat acestui apel este de 84.000.000 lei Va prezentam cateva dintre elementele cele mai importante ale acestui ghid,: • Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil ce se poate acorda in cadrul acestei scheme de finantare este de 170.000 lei (aprox. 39.000 Euro) dar nu mai mult de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale a companiei in ultimul exercitiu financiar incheiat (31.12.2011) • Fiecare tip de serviciu de consultanta eligibil prin acest tip de proiecte are stabilita o limita valorica maxima, iar prin proiect se poate solicita finantare pentru mai multe tipuri de servicii de consultanta; dar ajutorul financiar nerambursabil nu poate depasi suma de 170.000 lei • In cadrul acestui apel de proiecte un solicitant poate depune o singura Cerere de finantare • Contributia proprie eligibila reprezinta procentul din suma cheltuielilor eligibile ale proiectului care va fi suportat de catre solicitant/beneficiar si este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile Termenul de valabilitate al apelului este data de 28.09.2012. Pe perioada de valabilitate a apelului de proiecte vor fi lansate succesiv 3 sesiuni de inregistrare, depunere, evaluare si selecţie dupa urmatorul program : Sesiunea I (martie) a) Inregistrare si depunere – 15.03–13.04.2012 b) Evaluare si selectie – 17.04–31.05.2012 Sesiunea II (iunie) a) Inregistrare si depunere – 01.06–29.06.2012 b) Evaluare si selectie – 02.07–31.08.2012 Sesiunea III (septembrie) a) Inregistrare si depunere – 03.09–28.09.2012 b) Evaluare si selectie – 01.10–30.11.2012 Solicitantii ale caror proiecte au fost declarate respinse in prima sesiune, pot redepune proiectele corectate in sesiunile successive. Solicitantii ale caror proiecte au fost declarate finantabile, nu mai pot depune alte proiecte in sesiunile ulterioare ale acestui apel de proiecte. Sesiunile II si III (iunie si septembrie) se lanseaza DOAR cu conditia ca bugetul apelului sa nu fie epuizat la nivelul proiectelor declarate finantabile dupa evaluarea proiectelor depuse in cadrul sesiunii I.

Comentariile sunt închise.

inapoi